جهاد دانشگاهی تربیت معلم،هفتمین همایش آشنایی با کارآفرینان برتر را برگزار می‌کند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری اشتغال دانش‌ آموختگان جهاد دانشگاهی، این همایش بمنظور افزایش آگاهی دانشجویان، دانش آموختگان و فراگیران دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار و همچنین انتقال تجربه های کارآفرینان موفق به نوآموزان کارآفرینی برگزار می شود

ادامه خواندن