بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
از یکدیگر می آموزیم

و موانع پیش رویمان را با کمک هم ، رفع می کنیم

آموزش مجازی

برای بهره‌مندی از توانایی یکدیگر ، ما زمینه های برگزاری دوره های آموزشی را بشکل آنلاین ، برای اعضاء فراهم می کنیم …

۱۴

دوره همایش کارآفرینی

۱۱۰

عضو رسمی و غیر رسمی

۱۴

سال فعالیت مستمر

توانمندی ها

کمیته ها

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند

کارگروه ها

در حال بروزرسانی …

ما همواره گرد هم جمع می شویم تا بیاموزیم

زیرا دانش ما را قدرتمندتر می سازد

قصه ها

هر یک از اعضاء برای رسیدن به موفقیت داستانی منحصربفرد و پیچیده داشته‌اند ، ما در مناسبت های مختلف در کنار هم به این قصه ها گوش می دهیم و می آموزیم ، تا بتوانیم قصه‎ ی موفقیت فرزندانمان را شکل دهیم …

ارتباطات

دوستی ها و ارتباطات موثر در جهت پیشبرد منافع یکدیگر ، یک پشتوانه ی گرانبهاست که در طی سالیان فعالیتمان در انجمن ملی از آن بهره مند شدیم ، ما می کوشیم تا با کمک یکدیگر موانع و مشکلات کارآفرینی زنان را در سطح بین المللی برطرف سازیم …

نمایندگی و شعب

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند