بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

آموزش مجازی

برای بهره‌مندی از توانایی یکدیگر ، ما زمینه های برگزاری دوره های آموزشی را بشکل آنلاین ، برای اعضاء فراهم می کنیم …

۱۴

دوره همایش کارآفرینی

۱۲۶

عضو رسمی و غیر رسمی

۱۴

سال فعالیت مستمر

توانمندی ها

کمیته ها

در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند.

اطلاعات بیشتر

کارگروه ها

در حال بروز رسانی ...


اطلاعات بیشتر
ما همواره گرد هم جمع می شویم تا بیاموزیم

زیرا دانش ما را قدرتمندتر می سازد

قصه ها

هر یک از اعضاء برای رسیدن به موفقیت داستانی منحصربفرد و پیچیده داشته‌اند ، ما در مناسبت های مختلف در کنار هم به این قصه ها گوش می دهیم و می آموزیم ، تا بتوانیم قصه‎ ی موفقیت فرزندانمان را شکل دهیم …

ارتباطات

دوستی ها و ارتباطات موثر در جهت پیشبرد منافع یکدیگر ، یک پشتوانه ی گرانبهاست که در طی سالیان فعالیتمان در انجمن ملی از آن بهره مند شدیم ، ما می کوشیم تا با کمک یکدیگر موانع و مشکلات کارآفرینی زنان را در سطح بین المللی برطرف سازیم …

نمایندگی و شعب

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند