کارگروه صنایع دستی و گردشگری


نقش پر رنگ زنان در حوزه صنایع دستی و گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست . حضورپررنگ تر کمی زنان در این حوزه نافی تلاش ما برای پر رنگ تر شدن کیفی کسب و کارهای زنان نمی باشد. 
با اینکه صنایع دستی و گردشگری بر اساس تاریخچه ، اقلیم و تنوع در سرتاسر ایران کم نظیر است متاسفانه بنا بر دلایل مختلف نتوانسته رشد همه جانبه ای داشته باشد. 
کارگروه صنایع دستی و گردشگری با هدف توان افزایی زنان در این حوزه آغاز به کار کرده است.


  • رئیس: راما هوشمند وزیری
  • دبیر: مینا شیری
  • اعضا: راما هوشمند وزیری – مهری شاهمرادی فرد-زهرا شیری- نفیسه عروجی- الهام هادی- توران شهبازی