روز ملی کارآفرین

3 اردیبهشت
انجمن زنان کارآفرین برگزار میکند :در راستای گرامی داشت روز ملی کارآفرینی از ۳۰ فروردین الی ۴ اردیبهشت برنامه های گوناگون تهیه نموده و ارایه مینماید.

همراه ماه باشید.

 

=https://instagram.com/ir_women_entrepreneurs?igshid=YmMyMTA2M2Y


نگاهی به اهداف و برنامه های انجمن در سال 1401
29 فروردین