از بحران سلامت روان تا کارآفرینی

2 بهمن 1400


آغاز دهه سی زندگی با درس و مهاجرت و شور شروع همراه بود و بعد با اختلال روانی و رنج بستری شدن در بیمارستان روانی ادامه پیدا کرد. پایان این دهه از زندگی با یافتن شیوه ای درمانی قابل تمیز است که مرا از اختلال دوقطبی و طوفان هایش باز پس گرفت و به زندگی باز گرداند. گرچه از سال ۹۸ همچنان بحران های روانی یقه مرا می گیرند امروز در آستانه دفاع از پایان نامه دکترا و پیگیری پروژه های موسسه آموزش روان شناختی روش هستم. کار در کنار همکارانی همراه و همدل به من یاری رساند تا بر اضطراب اجتماعی خود غلبه کنم و بتوانم آموخته های خود را در محیط کار بکار بگیرم. تجربه زیسته فردی با آسیب روانی به من در تاثیرگذار عمل کردن به عنوان یک تسهیلگر آموزشی کمک می کند. تسهیلگری هم مرا از اختلال خلقی دوقطبی دور نگه می دارد
در لایو‌ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ در خدمت خانم دکتر هدی مبصری خواهیم بود تا تجربه زیسته خود را در این زمینه با ما درمیان می گذارد.
همراه ما باشید.


سلسله نشست های زن در آیینه آب ( زنان و تغییر اقلیم )
2 بهمن 1400