فراخوان اولین نمایشگاه صنایع دستی در شهر کرکوک عراق با همکاری مشترک انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه و انجمن زنان کارآفرین

1 دی
فراخوان اولین نمایشگاه صنایع دستی در شهر کرکوک عراق با همکاری مشترک انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه و انجمن زنان کارآفرین

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبرخانه انجمن تماس حاص فرمایید.


دیگر اخبار نخوانید!
26 آذز