وبینار «کوچینگ و راه‌های توسعه سازمان»

18 شهریور1400روز شنبه بیستم شهریورماه، وبینار «کوچینگ و راه‌های توسعه سازمان» برگزار شد.

در این وبینار خانم‌ها رویا کوهستانی، مدیرعامل شرکت آریا پارس و فریبا یاراحمدی، مدیرعامل موسسه مطبوعاتی گسترش رسانه‌های دیده‌بان به عنوان کوچ‌های حرفه‌ای سازمانی درباره مزایای کوچینگ برای سازمان‌ها و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان و اثرگذاری کوچینگ در برخورد با کارکنان نسل جدید و رشد و توسعه فردی صحبت کردند.

کوهستانی پس از معرفی انجمن به تعریف کوچینگ پرداخت و با اشاره به برداشت‌های اشتباهی که اغلب درباره مفاهیم کوچینگ، منتورینگ و آموزش می‌شود تفاوت‌های میان آنها را تشریح کرد.
وی همچنین به فرصت‌ها و ارزش‌هایی که کوچینگ برای زندگی فردی ایجاد می‌کند اشاره کرد.

یاراحمدی نیز با اشاره به فواید کوچینگ برای زندگی شخصی و کارمندان، مدیران و سازمان توضیح داد که چرا پیاده‌سازی کوچینگ در سازمان مهم است.

وی در ادامه درباره ویژگی‌های کوچینگ در سازمان صحبت کرد و به بیان چالش‌های کوچینگ برای مدیران پرداخت.

این وبینار تخصصی به کوشش اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری انجمن زنان کارآفرین برگزار شد.


شروع نوشتن اینجا...

نقش نعاونی های زنان در توسعه فردی و‌اجتماعی آنان”
12 شهریور1400