چالشهای کم آبی و اثرات آن بر زندگی زنان روستایی و عشایری

4 بهمن 1399دربرخی از نقاط جهان زنان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عمر خود را فقط صرف حمل آب می‌کنند.

درشرایط تغییرات اقلیمی دربرخی از نقاط، زمین گرم وگرمتر می‌شود و خشکسالی‌های بیشتری رخ خواهد داد، آبهاشورتر، کمیاب‌تر و دورتر از سکونتگاهها خواهندشد و زنان رنج بیشتری برای حمل آب متحمل خواهند شد.

درشرایط کنونی بیش از ۶۳۳ میلیون نفر به آب تمیز دسترسی ندارند و بیماریهای ناشی از آب آلوده روی هم رفته بیشتر از هر شکل خشونتی، از جمله جنگها و اقدامات تروریستی، مردم را به کشتن می‌دهند و ۴۳ درصد از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند.

آب بخش عمده‌ای از زندگیِ تجسم‌یافته زنانی است که نوزادان و در واقع نیروی کار آینده را به دنیا می‌آورند. بدون مقادیر فراوان آب به سختی می‌توان دوران بارداری را به سلامت به انتها رسانید، زایمان کرد، به نوزاد شیر داد، کودک را حمام کرد، یا لباس و قنداقش را شست، و اینها همه جزئیاتی هستند که زنان – و تنها زنان –مسئولیت عمده‌شان را به عهده دارند همه این مسائل زنان را در کانون کنشگری برای آب قرار می‌دهد.

در لايو اين هفته با حضور خانم ها شیرین پارسی رییس کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین و مهتا بذرافکن پژوهشگر حوزه احتماعی آب و‌مسائل زنان روستایی و‌عشایری از فرصت كم آبی برای اشتغال زنان با استفاده از الگوهاى ساير كشورها صحبت خواهيم كرد. با ما همراه شويد.


شروع نوشتن اینجا...

توسعه صنایع خلاق و فرهنگی با رویکرد کارآفرینی فرهنگی
27 دی 1399