گزارش برگزاری وبینار نقش هوش کسب و کار بر روند زندگی و کسب و کار آینده زنان

9 آذر 1399به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی و با پیشنهاد کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و همکاری کمیته آموزش و گروه آموزش شرکت سماتک، وبینار “نقش هوش کسب و کار بر روند زندگی و کسب و کار آینده زنان” در روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ با حضور دکتر لیلا فنایی رحمت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه آموزشی که ۴۵ نفر ثبت نام نموده و ۲۸ نفر امکان حضور پیدا کرده بودند، فنایی ضمن بیان برخی از ویژگی های کارآفرینان، در مورد نحوه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها توسط کارآفرینان توضیحاتی ارایه نمود.
در ادامه فنایی ضرورت هوش کسب و کار و ارزش اطلاعات در کسب و کار زنان را تشریح کرده و تاکید کرد:
صاحبان کسب و کار تصمیماتی مانند این که باید وارد کدام بازار شوند یا کدام محصول را وارد بازار کنند؟ یا کدام گروه از مشتریان را در اولویت قرار بدهند؟ ایا نیاز به تغییر برنامه استراتژیک دارند؟ و …. در حوزه کاری خود می گیرند که نیاز است تا از طریق یک سری اطلاعات واقعی پشتیبانی شود.
وی همچنین با ذکر تفاوت تصمیم سازی وتصمیم گیری تاکید کرد: بزرگترین چالش کارآفرینان این است که می خواهند وارد حوزه ای شوند که اطلاعات کامل و زیادی از آن وجود ندارد در نتیجه دسترسی به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم سازی اهمیت حیاتی پیدا می کند.
فنایی افزود: در حقیقت هوشیاری کارآفرینانه ناشی از دانش و تجربه پیشین کارآفرین، ذهن آگاه و توانایی تحلیل بازار است که به کارآفرین واقعی کمک می کند تا بتواند فرصت را از موقعیت های توهمی تشخیص دهد و تحلیل بازار و اطلاعات ارزشمند را به عنوان دو بال فعالیت کارآفرینان معرفی کردند.
وی تصریح کرد: هوش کسب و کار به کارآفرین کمک می کند تا اطلاعات ارزشمند را برای تصمیم سازی در اختیار داشته باشد.
گفتنی است،این جلسه آموزشی پس از تشریح فرایند هوش تجاری و موانع بهره برداری از آن و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان در زمان تعیین شده خاتمه یافت.
[8:44 AM, 12/2/2020] Mina Anj.shiri: گزارش برگزاری وبینار علایم و نشانه های شکست در کسب و کارهای کوچک و متوسط
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی و با پیشنهاد کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و همکاری گروه آموزش شرکت سماتک، وبینار ” علایم و نشانه های شکست در کسب و کارهای کوچک و متوسط” در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، جهان آرا ممی خانی، رییس کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و مشاور سیستم های مدیریتی، مدرس این جلسه بود که در آن تعداد ۲۶ نفر از بین ۳۰ نفر ثبت نام کننده حضور داشتند.
در ابتدای جلسه تعریف کسب و کارهای کوچک و متوسط و تفاوت های آن در کشورهای مختلف همراه با آمار و اطلاعات فعالیت این نوع کسب و کارها در سطح ملی و بین المللی مطرح شده و سپس ویژگی ها و مزایای این نوع کسب و کار به بحث گذاشته شد.
 از مهمترین نکات مطرح شده در این قسمت، تاثیر کسب و کارهای کوچک و متوسط بر اشتغال زایی و رشد اقتصادی بود. این نوع کسب و کارها بدلیل منعطف بودن و پاسخ سریع به تغییرات عرضه و تقاضا حتی در زمان هایی که تغییر سیاست ها و رویکردهای حاکم بر کشورها می تواند باعث رکود در فعالیت های شرکت های بزرگ و تشکیلات اقتصادی شود می توانند بنگاه خود را حفظ کرده و به بقا ادامه دهند.
ممی خانی با تشریح الگوی تشخیص پزشکی که با دریافت شکایت اصلی بیمار آغاز و با گردآوری نشانه دیده ها و نشان گفته ها در حین مصاحبه و معاینه فیزیکی ادامه یافته و در صورت نیاز با انجام اقدامات کمک تشخیصی، منجر به تعیین تشخیص قطعی می شود، این الگو را برای اولین بار در برخورد با شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط اجرا نمود و علایم شکست در این کسب و کارها را در دو دسته نشان دیده و نشان گفته تقسیم، هر یک از علایم را توضیح و علل شکست و تفاوت شکست با ورشکستگی را تشریح کرد.
وی در پایان با معرفی چرخه عمر سازمانی آدیزس و اهمیت آن در شناسایی ویژگی های هر مرحله از عمر کسب و کارها، نحوه استفاده از آن را تبیین و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.


میزگرد خبری ایلنا به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
9 آذر 1399