ششمین وبینار انتقال تجارب و‌معرفی الگوهای موفق کارآفرینی زنان در دانشگاه ها روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه

8 آذر 1399ششمین وبینار انتقال تجارب و‌معرفی الگوهای موفق کارآفرینی زنان در دانشگاه ها روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه

برگزاری ششمین وبینار آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” در اردبیل

ششمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” ۱۴ آبان ۹۹ ساعت
۱۵-۱۹ در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.
نیروی انسانی یکی از اساسی ترین عوامل توسعه پایدار کشورها محسوب شده و پرورش آنها در قالب آموزش عالی و افزودن دانش و مهارت ها به صورت کاربردی و مستقیم، به توسعه اقتصادی کشورها کمک می کند.
امروزه قشر فارغ التحصیل به عنوان آینده سازان ایران، وضعیتی مبهم و ناخوشایند دارند و از آنجایی که تقویت این سرمایه (نیروی انسانی) از طریق دوره های آموزشی کارآفرینانه طی تحصیلات دانشگاهی باعث افزایش توان حل مسأله، اعتماد به نفس، ریسک پذیری، فرصت شناسی، تحمل ابهام و توان مدیریت و تجزیه تحلیل آن ها شده و یکی از مؤثر ترین راه ها برای انتقال جمعیت فراوان دانشجویان و فارغ التحصیلان به بازار کار می شود.
انجمن ملی زنان کارآفرین به عنوان یک نهاد فعال و تاثیرگذار در اکوسیستم کارآفرینی زنان در سطح کشور، در راستای بخشی از رسالت و ماموریت خود، یعنی “ارتقای روحیه کارآفرینی، شبکه سازی، توسعه و ترویج کارآفرینی زنان” در کشور، بیش از یک دهه است که با شناسایی، معرفی تجارب و الگوهای موفق کارآفرینی زنان و شبکه سازی مشغول به فعالیت می باشد،
ششمین وبینار از سلسله وبینارهای “انتقال تجارب و معرفی الگوهای موفق کارآفرینی زنان در دانشگاهها را، ۱۴ آبان در استان اردبیل و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد کرد.
در این وبینار تجربیات کارآفرینان استانی، خانم سوره شکوهی، مدیرعامل شرکت تعاونی قالیبافی آرازبافت،
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستبافت استان اردبیل، تولیدکننده برتر ایران در رشته فرش دستبافت سال ۹۸، مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان اردبیل و همچنین خانم نیلوفر اصولی، مدیر عامل و نائب ریس شرکت بازرگانی بین المللی توسعه روابط آران، رییس هییت مدیره شرکت جامع نوآوران مدرن صنعت آران، نائب رییس شرکت بازرگانی چاپ صنعت اصولی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز کانون آگهی تبلیغاتی نقشینه آشنا مطرح خواهد شد.چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی با موضوع “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان آذربایجان شرقی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳ آبانماه، ساعت ۱۷-۱۳
9 آبان 1399