انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم با انجمن ملی زنان کارآفرین

6 مهر 1399انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم با انجمن ملی زنان کارآفرین

“تعامل و هم گام سازی یکی از رویکردهای مهم و اساسی نهادهای مدنی است”
آموزش عالی طی دهه های اخیر متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی محیط پیرامون خود، دستخوش دگرگونیهای بنیادینی شده است. در دنیای رقابتی امروز و مبتنی بر دانایی، توجه به کارآفرینی یکی از دغدغه های مهم نهادها و مراکز مختلف از جمله دانشگاهها در سراسر دنیا است. نقش دانشگاه ها با توجه به مسیولیتهای جدید در قبال جامعه درحال تغییر مانند اقتصاد ملی، توسعه اجتماعی، کاهش منابع مالی عمومی و بازار آموزشی دگرگون شده است. بدیهی است دانشگاه ها و نظام آموزشی عالی به منظور همسویی هر چه بیشتر با فرایند توسعه ی اقتصادی بومی، منطقه ای و بین المللی به تغییر نقش سنتی خود که صرفا تولید دانش میباشد به سوی دانشگاه های کارآفرین که افزون بر تولید دانش و خلق ایده ها، آنها را به عمل هم تبدیل میکنند، حرکت کنند. لذا در همین راستا انجمن ملی زنان کارآفرین که هدف اصلی خود را ترویج و توسعه کارآفرینی در بین دختران دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی می داند طی تفاهم نامه ای در تاریخ دوم مهرماه ۹۹ با معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گامی در جهت دستیابی به اهداف و رسالت انجمن در فضای دانشگاهی برداشته است. انعقعاد این تفاهم نامه در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با حضور آقای دکتر غلامرضا غفاری (معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم)، خانم دکتر اسرافیلیان (مشاور امور بانوان معاونت) آقای عسگری (مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت)، آقای دکتر بنایی (سرپرست اداره فعالیت های اجتماعی معاونت) و همچنین از انجمن ملی زنان کارآفرین خانم ها: فرانک عزیزنژاد (مدیر عامل انجمن ملی زنان کارآفرین)، فریبا مهدیون (رئیس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین)، خدیجه یارعلی (مدیر پروژه انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاهها و رئیس کارگروه کارآفرینی اجتماعی فرهنگی انجمن) حضور داشتند. لازم به توضیح است که پیرو نشستهایی که نماینده انجمن و مدیر پروژه با معاونت وزارت علوم در راستای اجرایی نمودن طرح انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاه ها (طبق تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری) داشتند، پیشنهاداتی از طرف طرفین جهت همکاری و تعامل بیشتر انجمن باتوجه به ظرفیت ها و قابلیتهایی که دارد با معاونت مطرح شد که در نهایت منجر به عقد تفاهم نامه شد. از جمله اقدامات پیش بینی شده در این تفاهم نامه می توان به طرح “تدوین سند جامع توانمندسازی دختران دانشجو” با همکاری انجمن ملی زنان کارآفرین اشاره کرد.دومین وبینار انتقال تجارب و معرفی الگوهای موفق کارآفرینی زنان
19 شهریور 1399