جلسه شعب و دفاتر نمایندگی انجمن در گرگان(بهمن ۹۸)

8 بهمن 1398جلسه شعب و دفاتر نمایندگی انجمن در گرگان

جلسه مشترک شعب و‌دفاتر نمایندگی انجمن و اعضای استان گلستان سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ در دفتر فرشته سلیمانی نماینده انجمن تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در این جلسه که نمایندگانی از کمیته شعب و‌نمایندگی و‌کارگروه صنایع دستی و‌گردشگری حضور داشتند، ضمن معرفی اهداف و‌برنامه های انجمن معارفه اعضای انجمن در استان گلستان انجام و به پرسش های ایشان پاسخ داده شد.
گفتنی است در ابتدای این نشست مشترک خانم سلیمانی در رابطه با فعالیت های یک ساله دفتر از جمله احداث گلخانه غیر متمرکز برای اعضای علاقمند کانون جهاندیدگان با همکاری خانم بستان بان گزارشی ارائه کرد، سپس با حضور معاون فرهنگی اجتماعی استاندار و‌همراهان ایشان در جلسه توضیحات بیشتری در مورد فعالیت های عام المنفعه انجمن و‌لزوم حمایت های همه جانبه دولت از این فعالیت ها داده شد که مورد تأیید مقام استانی حاضر در جلسه قرار گرفت.
در پایان جلسه از کسب و کار خانم میروکیلی در حوزه صنایع دستی بازدید بعمل آمد.هم افزایی و بهره گیری از تجربه ، راهکارتوسعه کارآفرینی زنان
7 بهمن 1398