برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان کارآفرین استانهای کم برخوردار

12 شهریور1397

جشنواره کارآفرینی زنان استان های کمتر برخوردار با حضور اعضای انجمن زنان کارآفرین و خانم دکتر ابتکار در تاریخ ۶ شهریور برگزار شد و منتخبین معرفی شدند و از آنها تجلیل شد. از هشت استان در این جشنواره شرکت کرده بودند شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و فعالیت هایشان در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات و کارآفرینی اجتماعی بود. از آنجاییکه یکی از مهمترین اهداف انجمن زنان کارآفرین ترویج فرهنگ کارآفرینی و انتقال تجارب زنان کارآفرین به فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان و جوانان دختر است، این جشنواره برگزار شد. در واقع هدف این جشنواره ترویج فرهنگ کارآفرینی بود. قطعا تعداد بیشتری از زنان فعال و تاثیرگذار در عرصه اقتصادی و اجتماعی در استان ها وجود دارند که این افراد در واقع نمونه های برجسته زنان کارآفرین استان هستند که علی رغم مشکلات و موانعی که داشتند توانستند کسب و کارهای پایدار خود را ایجاد نمایند.

جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار مهلت ثبت نام : ۳۱ خرداد ماه
5 شهریور1397