یادداشت های اعضا در رسانه ها به مناسبت روز ملی کارآفرینی

3 اردیبهشت 1403
The content of this cell is too long for an XLSX file (more than 32767 characters). Please use the CSV format for this export.
پیام نوروزی انجمن زنان کارآفرین در دورهمی نوروزی
4 اردیبهشت 1403