انجمن ملی زنان کارآفرین

در تلاش برای ترویج کارآفرینی در میان زنان، گروهی از زنان همفکر کارآفرین، به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در سال ۱۳۸۵ گرد هم آمدند تا انجمن ملی زنان کارآفرین (NAWE) را تأسیس کنند. هدف ساده بود، فراهم کردن مکانی که زنان بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و دانش خود را به نسل بعدی زنان کارآفرین منتقل کنند.افزایش آگاهی در مورد نقش کارآفرینی زنان و سهم آن در توسعه اقتصادی به عنوان یک نیروی محرکه، ایجاد انجن ملی زنان کارآفرین بود. یکی دیگر از عوامل اصلی تشویق زنان فارغ التحصیل جدید دانشگاه بود تا پس از فارغ التحصیلی، داشتن کسب و کار خود را در نظر بگیرند.

کمیته‌ها و کارگروه‌ها

در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند.

همایش ها

هدف از برگزاری همایش ها ایجاد فضای تبادل اطلاعات و افکار اعضای انجمن زنان کارآفرین در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و پدید آوردن فرصت هایی برای بررسی واکنش های جامعه نسبت به آن موضوع و ایجاد تحولات اجتماعی در زمینه آگاهی دادن و آموزش به دختران دانشجو و زنان علاقه مند به کارآفرینی است.

سازمان ملل و انجمن

از آنجایی که تاکید اصلی سازمان ملل متحد بر پیشبرد سه بعد توسعه پایدار  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است، در ادامه بحث مختصری در مورد چگونگی تلاش انجمن ملی زنان کارآفرین برای دنبال کردن برخی از اهداف مشابه در سطح ملی ارائه می شود. داشتن همین اهداف و تلاش برای دستیابی به آنها در ایران، مبنای ایجاد هم افزایی با ECOSOC است.

نمایندگی و شعب

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند

fa_IR