بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

امور بین الملل

توسعه روابطِبین‌الملل انجمن

اموربین الملل که با نظارت مستقیم هیات مدیره انجمن فعالیت می‌کند، وظیفه توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با نهادهای ذیربط بین‌المللی (مانند انجمن‌های مشابه، مراکز کارآفرینی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مرتبط و …)، زنان کارآفرین ایرانی خارج از کشور را به‌عهده دارد. ماموریت این کارگروه عبارت است از:

«توسعه روابط بین‌الملل انجمن به منظور استفاده از تجارب و فرصت‌های بین‌المللی در جهت ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و معرفی انجمن و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تخصصی آن»

وظایف کمیته

اهم وظایف این کمیته عبارت است از:

۱- تعریف اهداف سالیانه برای کارگروه ارتباطات بین‌الملل
۲- تهیه بانک اطلاعاتی از انجمن‌های مشابه کارآفرینی- کارفرمایی معتبر سایر کشورها و فعالیت‌ها و خدمات هر یک
۳- برقراری ارتباط با انجمن‌های گروه‌های هدف (تبادل تجارب، برگزاری یا حضور در دوره‌های آموزشی، بازدید،..)
۴-شناسایی و پیگیری سمینارها/ کنفرانس‌ها/… و سایر موضوعات مرتبط در سایر کشورها
۵- مسؤلیت به‌روز آوری بخش انگلیسی سایت انجمن
۶- برنامه‌ریزی سالیانه سفر خارجی با هدف بهره برداری از تجارب کسب و کارهای زنان و فعالیت های کارآفرینانه آنان در سایر کشورها و هماهنگی در اجرای آن
۷- مطالعه و شناسایی مطالب مرتبط (گزارش، مقاله، خبر،..) خارجی جهت درج در سایت انجمن یا ارسال به اعضا
۸- هماهنگی جهت ترجمه مطالب مورد نظر (گزارش، خبر، نشست‌های فصلی،…) جهت درج در سایت انگلیسی انجمن یا ارسال برای سازمان‌های مرتبط یا انجمن‌های مشابه خارجی
۹- برآورد هزینه‌های سالیانه اجرای برنامه‌های عملیاتی
۱۰- هماهنگی با گروه آموزش و پژوهش جهت برگزاری جلسات ادواری آموزش برای اعضا و یا اجرای طرح‌های پژوهشی در خصوص آخرین اتفاقات یا جدیدترین مطالب مرتبط
۱۱- بررسی پیشنهادات واصله از اعضا در خصوص راه‌کارهای بسط روابط بین‌الملل
۱۲- شناسایی زنان کارآفرین ایرانی خارج از کشور و ایجاد ارتباط، دعوت، و انجام اقدامات لازم جهت عضویت ایشان در انجمن
۱۳- تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با انجمن‌های مشابه
۱۴- شناسایی و عضویت در مجامع بین‌المللی، کتب، نشریات،…
۱۵- انجام مکاتبات بین‌المللی ضروری و موردنیاز انجمن و نظارت بر تهیه مقالات و مطالب به زبان‌های خارجی
۱۶- تهیه گزارش سالیانه از عملکرد کارگروه روابط بین‌الملل جهت ارایه به هیات‌مدیره و گروه ارتباطات

بیشتر

اعضاء کمیته