گالری

گالری عکس ها

قصه ها

هر یک از اعضاء برای رسیدن به موفقیت داستانی منحصربفرد و پیچیده داشته‌اند ، ما در مناسبت های مختلف در کنار هم به این قصه ها گوش می دهیم و می آموزیم ، تا بتوانیم قصه‎ ی موفقیت فرزندانمان را شکل دهیم ...

صدای قصه ها

آوایِ
کارآفرینی

اینجا قصه هایی از کارآفرینی خواهید شنید …

رسانه‌های انجمن

fa_IR