کُمیته آموزش و مشاوره

این کمیته از دو زیرشاخهآموزش و مشاوره تشکیل شده است.

گروه آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین در راستای مأموریت اهداف اصلی انجمن تشکیل شده است و فعالیت آن در زمینه نیازسنجی آموزشی و مشاوره ای زنان کارآفرین، برگزاری سمینارهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارائه کیس های کارآفرینی زنان، گردآوری و انتشار تجارب زنان کارآفرین با هدف مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان و مشاوره به اعضای انجمن و افراد علاقمند به ورود به عرصه کارآفرینی می باشد.از اهداف تشکیل این کمیته با هدف توان افزایی زنان صاحب کسب و کار عضو انجمن و ترویج و توسعه کارآفرینی برای دختران جوان و فارغ التحصیلان از طریق ابزار آموزش و مشاوره فعالیت می کند.  

فعالیت های مشاوره با هدف پشتیبانی از اقدامات آموزشی و هدایت فعالیت های کارآفرینانه در راستای چشم انداز سرمایه گذاری در استان و همچنین بهره ور ساختن بنگاه اقتصادی موجود می باشد.

دستاورد کمیته

 کمیته آموزش و مشاوره تاکنون طبق نیازسنجی های انجام شده توانسته به آموزش موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی و مطالعات زنان برای اعضا بپردازد.

همچنین با تشکیل کارگاه ها و سمینارهای متعدد به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به دختران دانشجو و یا فارغ التحصیل علاقمند به موضوع کارآفرینی و کسب و کار در تهران و دیگر استان ها پرداخته است.

جلب مشارکت مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

۱- برقراری ارتباط با موسسات غیردولتی کارآفرینی جهت هم افزایی در ترویج فرهنگ کارآفرینی
۲- برنامه ریزی سمینارهای آموزشی بصورت فصلی و با توجه به نتایج نظرسنجی پایان سال ۸۹
۳- برنامه ریزی کارگاه پژوهشی «بررسی اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین و راهکارهای برقراری تناسب بین آنها» در نیمه اول سال ۹۰
۴- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالیاتی، بیمه ای …. به اعضای انجمن
۵- ارتباط با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها به منظور انتقال تجارب زنان کارآفرین به دانشجویان
۶- بررسی وضعیت مشارکت اعضا و علل عدم فعال بودن برخی از اعضا

اعضاء کمیته

کلیه اعضایی که سابقه کار و فعالیت آموزشی و مشاوره ای داشته انگیزه لازم و امکان حضور موثر، ایده پردازی و کمک به انجام برنامه های آموزشی و مشاوره ای انجمن را دارند می توانند به عضویت این کمیته درآیند.

en_US