گزارش حضور در اتاق بازرگانى صنايع و معادن و كشاورزى ايران

اتاق بازرگانى صنايع و معادن و كشاورزى ايران جهت معرفى انجمن ها و تشكل ها با اختصاص فضايى در طبقه همكف ساختمان طالقانى شرايطى را جهت معرفى سمت ها به اعضاء هيئت نمايندگان فراهم ساخته است. يك شنبه مورخ ٩٣/٨/٢٥ از ساعت ٨ الى ١٢ اين امكان جهت معرفى انجمن زنان كارآفرين از طريق توزيع بروشور، ويژه نامه، فراخوان همايش و معرفى اجمالى به بازديد كنندگان فراهم گشت. اعضاء هيئت نمايندگان علاوه بر اتاق ايران و تهران از شهرهاى اهواز، اراك، اصفهان، تبريز، خرمشهر، زاهدان، سارى، شيراز، كرمان، گرگان… از ميز انجمن بازديد نمودند. از روسا و هيئت مديره اتاقهاى شهرستان درخواست گرديد تا اطلاعات انجمن را در اختيار اعضاء خانم قرار دهند تا نسبت به عضويت در انجمن اقدام نمايند. به گفته بعضى از بازديدكنندگان متاسفانه تعدادى از اتاقها يا عضو خانم نداشتند يا در حد يكى دو نفربودند.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
en_US