جلسه مجمع عمومی سال 94

نظر به برگزاری مجمع انجمن ملی در روز دوشنبه مورخ 25 خردادماه 94، ساعت 3 تا 5 خواهشمند است مراتب حضور خود را به دفتر انجمن اعلام فرمایید و اگر به هردلیل نمی توانید تشریف بیاورید لطفا با هماهنگی دفتر انجمن و اعضای محترمی که در مجمع حضور دارند وکالتنامه ارسال فرمایید.

با سپاس فراوان

دفتر انجمن

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US