انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین

پنجمین مجمع عمومی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین در روز دوشنبه مورخ 5/3/93 راس ساعت 16 در محل دفتر انجمن برگزار گردید.

در این مجمع ضمن تایید گزارشات عملکردی و مالی منتهی به پایان سال 1392،  پنجمین انتخابات هیئت مدیره برگزار گردید، که از میان کاندیداها، افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند:

1-     سرکار خانم شیرین پارسی

2-     سرکار خانم مریم خاوازی

3-     سرکار خانم فرشته سلیمانی

4-     سرکار خانم مرسده نادری

5-     سرکار خانم عاطفه رحمتی

و سرکار خانم بهنوش باختری نیز به عنوان بازرس انتخاب گردید.

انجمن ضمن تقدیر و تشکر از هئیت مدیره قبلی، به اعضای هیئت مدیره جدید تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت دارد.

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
en_US