نشست صمیمانه اعضاي انجمن ،هم اندیشی به قصد هم افزائی در کارآفرینی زنان

نشست صمیمانه اعضاي انجمن به قصد هم افزائی و هم اندیشی در کارآفرینی زنان

✅اگزارش نشست صمیمانه اعضاي انجمن که پنج شنبه 23 ام خرداد ماه در باغ کردان با محوریت زیر برگزار شد، به شرح زیر می باشد:
✅هدف: هم اندیشی به قصد هم افزائی در کارآفرینی زنان
✅محورهاي گفتگو: بخش اول:
1- چه مسیري را با توجه به فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در کسب و کارمان می خواهیم انتخاب کنیم؟ (فردي)
2- به چه ابزارهایی خود را مجهز کنیم؟ (جمعی)
3- چه پیوندهایی براي توسعه نیاز داریم؟ (جمعی)
✅در بخش اول گفتگوي جمعی حول سه بند فوق انجام شد. (حدود دو ساعت)
✅بخش دوم:
نتایج گفتگوهاي فوق به پیشبرد ارتقاي فردي و متعاقباً ارتقاي سازمانی(کسب و کار) کمک خواهد کرد. براي این منظور انتظار واقع بینانه از سه نهاد متصل به کسب و کارها چیست؟
انجمن زنان کارآفرین فرا رشته اي  
نهادهاي اجتماعی در حوزه تخصصی خود دولت
این بخش به صورت کار گروهی (گروه هاي تخصصی) انجام شد به مدت یک ساعت
✅ بخش سوم: به ارائه جمع بندي بخش دوم توسط نماینده هاي گروه ها اختصاص می یافت. (به مدت ۳ ساعت)

کارگاه هم‌افزایی در کارآفرینی زنان برگزار شد
پیشرفت کارآفرینی با شناخت درست فرصت‌ها و تهدیدها
 
اهم خبر:

در این کارگاه درباره انتخاب مسیر متناسب فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی کسب‌وکاری به مواردی ازجمله تعطیلی کسب‌وکار، کوچک کردن اندازه کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار فعلی، تغییر رشته و ورود به حوزه جدید، جانشین‌پروری در قالب خانواده و شریک جدید و ایجاد کسب‌وکار جدید اشاره شد تا پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود که باید خود را به چه ابزارهایی مجهز کرد و چه پیوندهایی براي توسعه مورد نیاز است.
در بخش دوم به این موضوع اشاره شد که پیشبرد ارتقاي فردي به ارتقاي سازمانی (کسب‌وکار) کمک خواهدکرد و در این راستا، انتظار واقع‌بینانه از سه نهاد متصل به کسب‌وکارها یعنی انجمن، نهادهای دولتی و سایر نهادهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
تحقق دانش جدید با کمک ابزار آی‌تی، مدیریت‌ HR، تامین منابع مالی ارزان، تخفیفات بازار، قابلیت جذب فرصت‌ها، جذب ارتباطات، مهارت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی، تقسیم بندی وظایف سازمانی، ریسک‌پذیری، کسب اعتبار اجتماعی، تبلیغات، شبکه‌سازی، مدیریت هزینه، ارزش‌های سازمانی، دانش فنی جدید انتقال تجربه و وجود داخلی و خارجی ازجمله مواردی بودند که در این بخش بررسی شدند.
در ادامه بر اساس آنچه که به آنها اشاره شد از نقش تسهیل‌گران، خانواده، شریک تجاری، پیمانکار، مجلس و اعضای قوه قضاییه سخن به میان آمد.
طبق بحث و تبادل نظری که در این کارگاه سه ساعته صورت گرفت انجمن‌ها می‌توانند با انتقال تجربه، بانک اطلاعاتی قابلیت‌ها، لابی‌گری (دولت- شهرداری)، آموزش برای اعضای جدید، تدوین رویه و روال‌های پاسخگویی، کمک به برقراری ارتباط اعضا با نهادهای دیگر، شناسایی صاحبان کسب‌وکار غیرعضو، برقراری ارتباط با سایر نهادهای مرتبط، مطالبه‌گری، فعال‌کردن کارگروه آی‌تی و نیز با تجهیز کارشناسی و تقویت روابط عمومی در این امر یاری‌رسان باشند.
دولت‌ها با تسهیل مجوز ثبت شرکت‌ها، معافیت‌های مالی برای شروع کار، بیمه گردشگری، کاهش مداخله‌‌گری و دادن کرسی به انجمن در کمیسیون‌های مرتبط دولتی نقش قابل توجهی در تقویت کارآفرینی زنان دارند. سایر نهادهای اجتماعی با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند بخش خصوصی هم‌سو (خواهرخواندگی)، سازمان‌های تسهیلگر (نهاد مدنی)، شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به اطلاعات مرتبط و نقش اجتماعی (تسهیل‌گری) که این دو در کارگروه فرهنگی شدنی هستند و همچنین انجمن‌های مرتبط کشاورزی قادر خواهندبود که بستر ایمن برای کارآفرینی بانوان جامعه ایجاد کنند.
در پایان این کارگاه بر توان‌افزایی این بخش‌ها با کمک آموزش، مشاوره، انتقال تجربه و اطلاعات تاکید شد که در  سایه مطالبه‌گری و ارزش‌آفرینی می‌تواند درهای بیشتری را به روی رشد و پیشرفت کارآفرینی بگشاید.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR