همایش ها

هدف از برگزاری همایش ها

هدف از برگزاریهمایش ها

هدف از برگزاری همایش ها ایجاد فضای تبادل اطلاعات و افکار اعضای انجمن زنان کارآفرین در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و پدید آوردن فرصت هایی برای بررسی واکنش های جامعه نسبت به آن موضوع و ایجاد تحولات اجتماعی در زمینه آگاهی دادن و آموزش به دختران دانشجو و زنان علاقه مند به کارآفرینی است.

با شروع فراخوان یک همایش با موضوعی خاص، افراد مرتبط با آن موضوع در صدد رونمایی از فعالیت ها و دانش خود و ارائه مقالات مرتبط با آن موضوع بر می آیند. این تلاش ها موجب می شود قدم موثری در جهت پیشرفت جامعه و رسیدن به تکامل بیشتر برداشته شود. در پس ارائه مقالات و سخنرانی ها، چالش های ذهنی برای ارائه دهندگان مقاله و نیز برای شرکت کنندگان همایش و مخاطبان مقالات که اغلب دختران دانشجو و زنان هستندبه وجود می آید و این خود زمینه ساز تحولات موثر در جامعه علمی این قشراست.

همایش ها ارتباط مستقیمی با رشد و تحولات این دختران دانشجو و زنان علاقه مند دارند. و برگزاری همایش ها نشان دهنده آن است که ایران در حال واکنش و تحول در همان موضوع خاص می باشد.

بنابراین انجمن زنان کارآفرین با هدف فراهم ساختن محیطی برای انتشار دستاوردهای نو، به تکاپو انداختن اعضای جامعه (دختران و زنان علاقه مند به کارآفرینی) و افزایش فعالیت های آنها، تبادل اندیشه میان افراد، تحت تاثیر قرار دادن جامعه به منظور پیشرفت در آن زمینه خاص و مطرح ساختن فعالیت های انجمن اقدام به برگزاری همایش های مختلف می نمایند.

دستاوردها

.