انجمن زنان مدیر کارآفرین

در سال 1385  ،  انجمن ملی زنان کارافرین به همت 9 نفر هیت موسس که متشکل از زنان کارافرین پیشکسوت در عرصه های مختلف اقتصادی بودند و پس از اخذ مجوز به شماره 20334 از وزارت کشور، فعالیت خود را اغاز نمود. سپس نسبت به شناسایی و جذب سایر فعالان در این حوزه اقدام نمودند […]