نقش و جایگاه زن در شاهنامه ، به مناسبت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

برداشتی از گفتگوی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشندر شاهنامه از چند موضوع پایه ایی زندگی همانند مردانگی، حسد،نیرنگ، وفادار ی، شکنجه، مقاومت و آنگاه رهایی و درنهایت دربارهعشق سخن گفته م یشود.شاهنامه کتابی است که از زندگی میگوید. بنابراین هر چه در زندگیهست، در این کتاب هم هست، خصوصا عشق. ما در شاهنامه با عشقبه طور […]

شصتمین سالروز ولادت این بانوی کارآفرین و‌ مادر کارآفرینی ایران

📌انجمن زنان کارآفرین به پاس چند دهه فعالیت اثربخش فرهنگی و اجتماعی بانوی کارآفرین، فیروزه صابر ویژه نامه ای را به مناسبت ۶۰ سالگی ایشان تهیه و‌ صبح امروز توسط نمایندگان انجمن به ایشان تقدیم کرد. 📌در تهیه این ویژه نامه که مطالبی به قلم تعدادی از همکاران، خانواده، یاران، اساتید و‌ دوستان قدیمی خانم […]