روز ملی حمایت از صنایع کوچک بر فعالان این حوزه مبارک باد
همیشه مناسبت ها فرصت هایی هستند برای توجه بیشتر و‌طرح دیدگاه ها و‌نظرات برای رفع مشکلات و‌چالش ها.۲۱ مرداد روز ملی حمایت از صنایع کوچک است. به همین مناسبت لایو ‌این هفته انجمن اختصاص دارد به طرح “مشکلات تولیدکنندگان در صنعت” با حضور خانم‌ها کتایون سپهری عضو انجمن زنان کارآفرین ، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت شتاب دهنده ی منش، فرانک عزیزنژاد مدیرعامل انجمن زنان کارآفرین، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کیاسبز آشیان کوشا و ویدا دیلمی عضو انجمن زنان کارآفرین ، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت شیمی پخش پیکان
با ما همراه باشید. روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

fa_IR