فعالیت ها

انجمن ملی زنان کارآفرین در ارتقای حقوق زنان و افزایش برابری آنها در عرصه های اقتصادی جامعه ایران فعال است. انجمن ملی زنان کارآفرین معتقد است که از نظر یافتن راه‌حل‌هایی برای مخاطرات اقتصادی که زنان کارآفرین شهری و روستایی با سازمان‌هایی مانند ILO دست و پنجه نرم می‌کنند و از طریق مشارکت با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و ملاقات با زنان دیگر هم از جهان غرب و هم از جوامع اسلامی در جاهای دیگر، مشکلاتی را که زنان با آن مواجه هستند شناسایی کرده است. در دستیابی به موفقیت در دنیای تجارت و دستیابی به تعادل مناسب بین خانواده و الزامات تجاری. یکی از مهم ترین موضوعاتی که انجمن به آن مشغول است، راه هایی برای بهبود حمایت از زنان در جامعه و در کل دنیای تجارت است. همواره در خط مقدم ابتکارات جدید با سازمان های مختلف داخلی و بین المللی برای شناسایی مشترکات پیش روی زنان کارآفرین و راه های بهبود شبکه برای دستیابی به توانمندسازی زنان قرار دارد. از دیگر ابتکارات می‌توان به راه‌های ریشه‌کنی فقر به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته ایران و راه‌هایی برای بهبود زندگی زنان با ارائه طرح‌های توانمندسازی در مناطق فقرزده در تلاش برای دستیابی زنان به خودکفایی اشاره کرد.