بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

اهداف

انجمن ملی زنان کارآفرین در راستای مأموریتش اهداف اصلی خود را به شرح زیر برشمرده است:

مأموریت‌ ها

کوشش در جهت استیفای حقوق  و خواستهای مشروع و قانونی اعضا و کمک به توسعه و ترویج کارآفرینی

 جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها در زمینه کارآفرینی زنان

✔ برنامه ریزی و کمک به اصلاح و بهبود سیاست های حمایتی از زنان کارآفرین

  کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

 جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود

 کمک به ساماندهی فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی زنان

 ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح منطقه ای ،ملی و جهانی

 کمک به ایجاد تعامل منطقی و مناسب میان کارآفرینان ،دولت ،بانک ها و سایر مراجع ذیربط

✔ کمک به ایجاد بستر مناسب جهت پرورش ایده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرینی

  کمک به نهادینه ساختن فعالیت های آموزشی، پژوهشی ،مشاوره ای و ترویج کارآفرینی

 عضویت ، همکاری و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن ها یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای اجتماعی و کارآفرینی و قوانین و مقررات کشور

بیشتر

چشم انداز

پیشگامی زنان ایران در نو آوری و کارافرینی برای توسعه متوازن و پایدار

هیئت موسس