نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین

WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (13)

✅نشست عمومی اعضای انجمن به منظور ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه هیئت مدیره در تاریخ یکم بهمن ماه ۹۷ در دفتر انجمن برگزار شد.
✅در این نشست رئیس هیئت مدیره ضمن خوشامدگویی به حاضران و‌ تشکر از عزیزانی که به احترام دعوتی که از ایشان شده بود به موقع تشریف آورده بودند، از زحمات همه اعضای هیئت مدیره و‌ روسای کمیته ها و‌ همراهی کارگروه ها تشکر کرد.
✅وی هم‌چنین دریافت نقطه نظرات کلیه اعضا را برای بهبود روند فعالیت ها و نزدیک‌تر شدن به هدف، مأموریت ها و‌ منشور انجمن ضروری دانست و از طرف هیئت مدیره حضور منتقدین و‌صاحبان آرای متفاوت در جلسات هیئت مدیره با هماهنگی قبلی را ممکن و‌ موجب رشد انجمن دانست.
✅وی گفت: ایجاد بخش پیشنهادات و‌انتقادات در سایت و‌ تدارک گردهمایی های رسمی و‌ دورهمی های غیررسمی نیز در راستای همین هدف است.
✅پس از آن مدیر عامل انجمن به قرائت گزارش عملکرد ۶ ماهه که پیش از آن برای اعضا ارسال شده بود با دسته بندی فعالیت ها و اقدامات هیئت مدیره، امور اجرایی، کمیته ها و‌کارگروه ها پرداخت و از عدم ارسال پاره ای گزارش ها توسط بخش مربوطه در زمان تعیین شده گله کرد.
✅یادآور میشود هیئت مدیره طی ۱۹ جلسه در د‌و فصل تابستان و‌پاییز با همکاری کمیته اجرایی وظایف سیاست گزاری، برنامه ریزی و‌ نظارت بر حسن اجرای مصوبات را برعهده داشته و کمیته اجرایی با همین تعداد جلسات و دیگر کمیته ها نیز طی جلسات ماهانه و‌نیز جلسات فوق العاده کاری وظایف تعیین شده را انجام‌داده اند. در مورد کارگروه ها فعالیت ها یکسان نبوده و برخی پرکارتر بوده اند که موضوع با دریافت نظرات کارشناسی ایشان قابل بررسی است.
✅در بخش بعدی برنامه گردهمایی حاضرین به طرح نقد و نظر خویش در ارتباط با برنامه ها و فعالیت های انجمن پرداختند.نظر به وقت محدود جلسه مقرر شد                         موضوعات مطروحه به شکل موردی و‌مجزا در جلسات هیئت مدیره و‌یا جلسات مستقل با فراخوان عمومی میان اعضا مورد بررسی قرار گیرد.

کارگاه تاب

WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (10)

✅کارگاه تاب ( تیم، انگیزه، بستر ) با حضور دکتر حسین گایینی و مریم حنطوش زاده در تاریخ ۱ بهمن از ساعت ۳ تا ۵ عصر در محل انجمن برگزار شد.
✅این کارگاه با حضور ۱۵ نفر از اعضای انجمن با هدف همکاری و مشارکت بیشتر فعالیت های انجمن برگزار شد.
✅شروع کارگاه با سه بازی برای درک بهتر از موضوع کار تیمی برای شرکت کنندگان بود و در ادامه مسائل و موضوعات در بستر یک تیم با مثال های عینی مورد بحث قرار گرف و‌حاضران حس و دریافت خود را از بازی ها و تحارب مرتبط خود را بیان کردند
?نکته کلیدی که مورد توافق همه شرکت کنندگان قرار گرفت: برای یافتن مهارت گفتگو تمرین لازم است!

WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (12)

گزارش سومین نشست پیش همایش

گزارش سومین نشست پیش همایش :
سومین نشست پیش همایش انجمن زنان کارآفرین در روز ۲۶ دیماه درمحل استانداری قزوین برگزار گردید. پیرو نشستهای قبلی با موضوع مدیریت، اقتصاد و جامعه شناسی هدف اصلی این جلسه پرداختن به موضوع همایش چهادهم زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار از رویکرد روانشناسی بود .
در ابتدا خانم ربیعی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین ضمن خیرمقدم به مدعوین محترم و ابراز خشنودی از برگزاری همایش با موضوع کارآفرینی زنان به اهمیت نقش زنان کارآفرین در رشد اقتصادی واجتماعی اشاره کردند . ایشان در ادامه افزایش سهم زنان در تحصیلات و ایجاد شبکه های کارآفرینی ظرفیت مناسبی برای تولید افکار نو و خلاقانه دانشته واشاره کردند.اگر زنانی خلاق و نو اندیش داشته باشیم جامعه شاهد فرزندانی با تفکر خلاقانه خواهد بود.
آقای دکتر تفضلی به نمایندگی از معاونت پژوهشی دانشگاه امام خمینی (ره)به لزوم ارتباط بین دانشگاه و انجمن های مردم نهاد اشاره کردند.ایشان در ادامه ازعوامل موثردرکارآفرینی زنان مانند نقش خانواده در ایجاد اعتماد به نفس و رشد وتوسعه فردی ، نظام سیاسی و استراتژی های آنها ، دانشگاهها ، انجمن های رابط دولت ها وملتها و درنهایت جامعه نام بردند.
در ادامه نشست مدیران انجمن زنان کارآفرین به معرفی انجمن و اهداف همایش پرداختند . سرکارخانم مهدیون رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین به چرایی وچگونگی ایجاد انجمن پرداخت .سپس خانم محتشمی پور رئیس هیئت مدیره انجمن مدیر کارآفرین به موضوع همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین واهدف همایش پرداختند واز توجه به خانواده وسایر ابعاد زندگی زنان کارآفرین صحبت کردند . ایشان گستردگی موضوع همایش بهمن ماه انجمن و لزوم بهره گیری از رویکرد بین رشته ای را ضرورت برگزاری سه نشست تخصصی پیش همایش دانسته و اشاره کردند . تعامل دانشگاهیان ، متخصصان و صاحبنظران با یکدیگر و نهاد مدنی مهمترین دستاورد این نشست ها بوده است.
نشست با ایراد سخنرانی های تخصصی ادامه یافت . اولین سخنران خانم دکتر حامدی به انتظارات بیشتر جامعه از زنان کارآفرین نسبت به زنان خانه دار و شاغل اشاره کردند . ایشان ۵ عامل برون گرایی ، موافق بودن ، تفکر انعطاف پذیر ، وظیفه شناسی ونظم رفتاری ، روان رنجوری را از مهمترین ویژگی شخصیتی دانستند که در کارآفرینان بیشتر نمود و ظهور دارد.ایشان ضمن توضیح این عوامل عنوان نمودند زنان کارآفرین در اولین قدم برای ایجاد هارمونی زندگی و کار بایستی به بررسی ابعاد شخصیتی خود بپردازند . موانع درونی را کنترل و مشکلات تکرارشونده را در روابط بین فردی حل و فصل نموده و در تعدد نقش های خود نظم ایجاد کنند.
خانم دکترنوحه سرا در دومین سخنرانی تخصصی به دشواری های موجود در فضای فرهنگی و اجتماعی زنان کارآفرین اشاره کردند . ایشان عنوان کردند که زنان در مسیر کسب وکار همواره بر سر دو راهی چالش برانگیزی قرار می گیرند ، از طرفی سنت و فرهنگ و از طرف دیگر فعال بودن و استقلال داشتن. اغلب در مواجه با زنان کارآفرین، تصویر یک ابر زن را می بینیم که هم در نقش مادری و همسری و هم در محیط کار خود که باید به اندازه کافی خوب باشد و همین انباشتگی ذهنی برای زنان کارآفرین درگیری ذهنی شک و تردید و حتی احساس گناه ایجاد می کند . توجه به اثرات غیر ملموس ومثبت کارآفرینی زنان می تواند کمک مهمی برای عبور از این بحران ذهنی باشد . مواردی مانند همانندسازی فرزند با مادر توانمند که او را نیز توانمند بار می آورد، وجود نقش های چندگانه نقش و توانایی در تصمیم گیری از جمله آنهاست .
آخرین سخنران علمی نشست خانم دکتر رسولیان بودند . ایشان ازمهارت ارتباطی به عنوان عامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی نام بردند . در عرصه کسب وکار هم مهمترین چالش مدیران ایجاد ارتباط بین منابع نیروی انسانی است. چنانچه هدف از زندگی ایجاد خشنودی و خودشکوفایی بدانیم، زنان کارآفرین بایستی به رشد توانمندی های ذاتی و ایجاد خشنودی و رضایتمندی خود اهمیت دهند. در واقع رسیدن به یک نقطه تعادلی در درون و بیرون برای زن کارآفرین بسیار مهم است . در مسیر زندگی اجتماعی زنان کارآفرین بایستی در کنار موفقیت های بیرونی به دنبال رشد درونی نیز باشند و یک هارمونی ( هم نوایی ) در زندگی خود ایجاد نمایند . تفاوت بین تعادل و هارمونی اینطور ی میشود که گفت تعادل مانند دو کفه یک ترازو است ولی در هارمونی به تناسب زندگی و موقعیت هایی که در آن قرار داریم توازن ایجاد نمائیم و به نوعی مسائل راحت تر جلوه می کند به همین دلیل در مسیر هارمونی کار وزندگی اشراف داشتن به الویت ها در هر لحظه از زمان و توجه به سلامت جسمانی بسیار مهم است . نشست با پرسش و پاسخ حضار به اتمام رسید.

WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (2)WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (4)WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (8)WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (3)WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (5)WhatsApp Image 2019-01-23 at 1.35.48 PM (7)

سومین نشست تخصصی همایش “زنان کارآفرین؛ زندگی و کار” با رویکرد روانشناختی

سومین نشست تخصصی همایش “زنان کارآفرین؛ زندگی و کار” با رویکرد روانشناختی برگزار می شود.

✅در این نشست که ۲۶ دی ماه توسط انجمن زنان کارآفرین در استانداری قزوین و با مشارکت اداره کل امور زنان و خانواده استانداری برگزار می شود، خانم ها دکتر رباب حامدی، دکتر مریم رسولیان و دکتر شبنم نوحه سرا در موضوعات زیر سخنرانی خواهند داشت:
– شناخت خود؛ تسهیل گر زن کارآفرین در جهت افزایش هارمونی کار و زندگی
– باورها و انتظارات جامعه از زنان کارآفرین
– چگونگی و چالش های انتخاب کارآفرینی در زنان
✅در این برنامه هم چنین معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی، مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، روسای هیئت مدیره انجمن و دبیرعلمی همایش سخن خواهند گفت.
✅یادآور می شود دو پیش نشست قبلی همایش با رویکرد مدیریتی و جامعه شناختی با حضور کارآفرینان، صاحب نظران و دستگاه های اجرایی مرتبط در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
✅زمان برگزاری همایش روز یک شنبه ۲۸ بهمن ماه و محل آن دانشگاه بین المللی امام خمینی است.
✅مشارکت کنندگان نیز علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استانداری قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی هستند.