گفتگو با مدیر کارگروه کارآفرینی اجتماعی همایش سیزدهم

سر کار خانم یار علی عزیز با سلام و خسته نباشید، مزاحم شما هستم تا به عنوان مدیر کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران، توضیحاتی جهت آشنایی هر چه بیشتر ما با این همایش بفرمایید.
yaaaar
1- توضیح مختصری درباره همایش امسال و تفاوت آن با همایش های 12 گانه پیشین
همایش امسال با عنوان توسعه کارآفرینی زنان در ایران با بهره گیری از تجارب انجمن زنان کارآفرین و با تاکید بر اکوسیستم کارآفرینی در کشور برگزار می شود.
همانطور که از عنوان همایش مشخص است در فرآیند توسعه کارآفرینی زنان به پنج محور بسیار مهم در حوزههای صنعت و تجارت، کشاورزی، محیط زیست، صنایع دستی و گردشگری، کارآفرینی اجتماعی، IT پرداخته می شود که شاید بتوان گفت این امر یکی از تفاوتهای اصلی همایش امسال در قیاس با همایش های پیشین انجمن، بیشتر تاکید بر یکی از حوزه های تخصصی کارآفرینی زنان و ارائه الگوهای موفق در آن حوزه بوده است.
از دیگر تفاوتهای همایش امسال با سالهای گذشته برگزاری نشست های تخصصی با بانوان کارآفرین و فعال در حوزه های تخصصی، دولت و نهادهای مدنی در راستای اکوسیستم کارآفرینی کشور و بررسی فرصتها و چالشهای پیش رو و ارائه راهکار و پیشنهادات می باشد.
2- از حوزه تخصصی تان در این همایش بفرمایید. و یک جمع بندی از این موضوع در اختیار ما قرار بدهید.
کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی یکی از پنج کارگروه در همایش توسعه کارآفرینی زنان می باشد. البته به موضوع کارآفرینی اجتماعی در سالهای قبل در قالب همایشی با همین عنوان پرداخته شده است و در آنجا بیشتر به معرفی کیس ها و الگوهای موفق کارآفرینی اجتماعی اشاره شد، در این همایش با محوریت اکوسیستم کارآفرینی قطعاً کارآفرینی اجتماعی سهم بسزایی در فرآیند توسعه پایدار خواهد داشت و لازم است که مفصل به بیان دغدغه های این حوزه و همچنین فرصتهای پیش روی این حوزه از دید هر سه بخش تاثیرگذار (دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی) پرداخته شود. در این کار گروه در حقیقت نقش دولت به عنوان سیاستگذاری و تسهیلگر زیرساختهای لازم برای اکوسیستم کارآفرینی و همچنین نهادهای مدنی پررنگ دیده شده است دنبال آن هستیم که نقش کلیدی نهادهای مدنی در فرآیند کارآفرینی اجتماعی و سهم آن در توسعه و بررسی زیرساختهای لازم جهت تقویت بخش را مشخص نمود و به تعامل نهاد مدنی با دولت و همچنین بخش خصوصی اشاره شود. همچنین در این کارگروه با ارائه تعریف مشخصی از کارآفرینی اجتماعی و تفاوت آن با کارآفرینی اقتصادی به دنبال ارائه ساختاری مشخص از فرآیند کارآفرینی اجتماعی و مهیا نمودن زیر ساختهای لازم برای ترویج فرهنگ حمایت اجتماعی از طریق کارآفرینی اجتماعی و نوآوریهای لازم در این بخش می باشیم. در کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی قصد داریم که نقش جامعه محلی و شیوه های جلب مشارکت محلی را در نهادهای مدنی در راستای کارآفرینی اجتماعی جلوه یابد نهادهای مدنی را در این راستا پویاتر و متحول گردانند.
از دیگر مسائل مطرح شده در کارآفرینی اجتماعی نقش کلیدی، جریان ساز و تاثیر گذار زنان است.
زنان جامعه ما فهم و درک بالا و عمیقی نسبت به مسائل، مشکلات و دغدغه های اجتماعی دارند و به دنبال راهکاری برای حل مسائل اجتماعی و در حقیقت ایجاد تغییرات اجتماعی هستند که در قالب کارآفرینی اجتماعی می توان به تغییرات پایدار اجتماعی رسید. در حال حاضر نقش پررنگ و موثر زنان در نهادهای مدنی گویای این مطلب است که زنان به واسطه کارآفرینی اجتماعی و همچنین نوآوری های اجتماعی به دنبال اقدامات اجتماعی و اقتصادی پایدار برای رفع مشکلات اجتماعی هستند. نمونه های موفق کارآفرینی اجتماعی در سطح کشور بیانگر آن مطلب هستند که زنان پرچمدار توجه و حل دغدغه های اجتماعی می باشند و کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی از آن به عنوان یک فرصت ملی یاد می کند.
از دیگر فرصت های مطرح شده در نشست با کارآفرینان اجتماعی، حضور نهادهای مدنی در سطح ملی و تعامل آن با همتایان بین المللی و تبادل تجربه های مشترک و مکمل در این زمینه می باشد. که البته در خصوص این تعامل زیر ساختهای لازم بخصوص در سطح بین المللی لازم است و می طلبد که دولت در این زمینه نقش تسهیلگری و ایجاد بسترهای لازم جهت حضور و مشارکت نهادهای مدنی را ایفا نماید، چرا که این موضوع یکی از دغدغه های اساسی نهادهای مدنی فعال در بخش کارآفرینی اجتماعی می باشد که ظرفیت و توان لازم برای بهره گیری از فرصتهای بین المللی را داشته ولی با توجه به محدودیتها و نبود زیرساختهای لازم و عدم توجه کافی دولت نسبت به این امر، بهره لازم را نمی برد.و حضور نهادهای مدنی در جایگاههای بین المللی بسیار کم رنگ می باشد.
3- در راستای این همایش حوزه تخصصی شما تاکنون چه اقداماتی انجام داده؟
در خصوص اقدامات انجام شده کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی برگزاری پنج نشست تخصصی (2 نشست با فعالان کارآفرینی اجتماعی که نهادهای مدنی فعال در حوزه های مختلف و با دغدغه های اجتماعی و جامعه هدف خاص (زنان بی سرپرست و بدسرپرست، معلولین، کودکان کار و خیابان، آسیب های اجتماعی …) و همچنین نشست با بخش دولتی و متولیان مرتبط با حوزه کارآفرینی اجتماعی از جمله وزارت کار و دستگاههای اجرایی تابعه بوده است. در نشست با نهادهای دولتی ابتدا به دنبال ارائه تعریف و سهم مشترک از کارآفرینی اجتماعی بوده ایم. و اینکه بخشهای دولتی مرتبط با موضوعات و دغدغه های اجتماعی و چه فرصتهایی را به عنوان زیر ساخت لازم در بخش کارآفرینی اجتماعی در سیاستگذاریهای خود دیده و نقش نهادهای مدنی و شیوه تعامل با دولت از دید آنان چگونه تعریف شده است.
همچنین در نشست با نهادهای دولتی به دغدغه های کارآفرینان اجتماعی اشاره شد، از جمله دغدغه های اساسی فعالان اجتماعی نبود متولی در بحث کارآفرینی اجتماعی و به دنبال آن نداشتن ساختارهای مشخص و مناسب برای کارآفرینی اجتماعی در نهادهای دولتی، همچنین عدم شناخت عمیق نهادهای دولتی از ظرفیتها و توان نهادهای مدنی در راستای کارآفرینی اجتماعی و عدم تعامل دولت و نهاد مدنی به طور خاص و در راستای کارآفرینی اجتماعی می توان اشاره نمود.
در بخش دولتی یکی از نهادهایی که جامعه مدنی به دنبال دغدغه های اجتماعی می طلبد که بیشتر در تعامل با آن نهاد، باشد سازمان بهزیستی کشور است که این کارگروه طی نشستی با معاونت پیشگیری آن سازمان به بررسی اقدامات و برنامه هایی که در حوزه اجتماعی و به خصوص تعامل با نهادهای مدنی پرداخته شد. همچنین اقدامات اجتماعی آن واحد مربوطه و اینکه در فرآیند پیشگیری از آسیب ها و دغدغه های اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری برای رفع مسایل اجتماعی از دید آن سازمان در چه جایگاهی قرار دارد و آیا اینکه سازمان بهزیستی به طور ویژه و خاص به کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک رویکرد حمایت اجتماعی به آن توجه می کند یا خیر؟ که در این نشست معاونت محترم آن سازمان به بیان برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه آن سازمان پرداخته وهمچنین به رویکرد دولت به تعامل بیشتر با نهادهای مدنی در راستای حل مسائل اجتماعی پرداخته شده است.
از دیگر اقدامات انجام شده در کارگروه کارآفرینی اجتماعی ارائه الگوهای موفق کارآفرینی اجتماعی در سطح کشور و معرفی آنان در سایت انجمن در نشریه همایش می باشد که در این خصوص به معرفی کارآفرینان اجتماعی در سطح استانها توجه خاص شده است به عنوان یک ظرفیت وسبک نگرشی که نهادهای مدنی امروزه رویکرد حمایتی خود را در قالب کارآفرینی اجتماعی مطرح می کنند که این امر به نظر من در فرآیند توسعه پایدار بسیار مهم است چرا که کارآفرینی اجتماعی تضمینی برای تغییرات اجتماعی و پایداری آن در اکوسیستم کارآفرینی می باشد. در خصوص کارآفرینی اجتماعی خوشبختانه در سطح دانشگاه و مراکز علمی به عنوان یک موضوع پژوهشی و پایان نامه ای مطرح بخوبی پرداخته شد و البته جا دارد که دراین زمینه مجامع علمی بیشتر به موضوع کارآفرینی اجتماعی بپردازند و صاحب نظران علاقه مندی در بخش وجود دارند که با برخی از این عزیزان ارتباط برقرار شده و از نقطه نظرات و یافته های آن در تدوین مقاله همایش استفاده شده است.
از دیگر اقدامات انجام شده این کار گروه پس از برگزاری سلسله نشست های تخصصی کارآفرینی اجتماعی نشست با مشاوران علمی همایش در خصوص جمع بندی فرصت ها و چالشها وانتظارات فعالان این بخش و در نهایت بیان مطالبات کارآفرینان اجتماعی در همایش مربوطه می باشد که این جمع بندی در غالب مقاله در نشریه همایش ارائه می گردد.
4- انتظارات شما از همایش چه می باشد؟
در راستای برگزاری هر همایشی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده آن همایش قطعاً خروجیها و انتظاراتی مد نظر برگزارکنندگان همایش می باشد و این همایش و بخصوص این کارگروه از این قاعده مستثنی نمی باشد و به دنبال انتظارات و خروجیهایی از همایش می باشیم.
نخست اینکه یک بار دیگر نقش زنان به عنوان نقشی تاثیر گذار ، جریان ساز، و فعال اجتماعی و اقتصادی در جامعه پررنگ جلوه داده شود. بخصوص در فرآیند کارآفرینی اجتماعی، و این باور تاثیر گذار ابتدا در جامعه زنان رویش یابد و سپس جامعه و نهادهای دولتی مرتبط به این امر نقش زنان را جدی گرفته و فرصت و بستر مناسب مشارکت زنان را در این بخش فراهم نماید.
دوم اینکه نهادهای مدنی به عنوان پرچمداران تحولات اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی به جامعه معرفی گردند و نقش این نهادها در اکوسیستم کارآفرینی مشخص شده و دولت را نسبت به تعامل بیشتر با نهادهای مدنی و ایجاد بستر و زیرساختهای لازم در جهت کارآفرینی اجتماعی حساس نموده وحاکمیت را نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود آگاه نماید.
انتظار دیگر این می باشد که نهادهای مدنی فعال در بحث کارآفرینی اجتماعی و یا نهادهایی که دغدغه مند و علاقمند به تغییرات پایدار اجتماعی می باشند کارآفرینی اجتماعی را به عنوان یک سبک تفکر و فرهنگ کار و تلاش به جامعه هدف خود انتقال داده و در این راستا برای حل مسائل اجتماعی از ظرفیتها و توان جامعه هدف استفاده بهینه صورت گیرد.
از دیگر انتظارات مد نظر این کار گروه پیشنهاد تدوین سند جامع ملی (در خصوص کارآفرینی اجتماعی) با مشارکت نهادهای دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی به عنوان مولفه های اصلی کارآفرینی اجتماعی می باشد.
در پایان این کارگروه اعلام می نماید که بعد از برگزاری همایش بعنوان کارگروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی در انجمن زنان کارآفرین فعالت خود را ادامه داده وتمام تلاش خود را در راستای تدوین سند جامع کارآفرینی اجتماعی کشور خواهد داشت.

شعار کارگروه اجتماعی در همایش: کارآفرینی اجتماعی مقدمه توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی

حرف آخر: کارآفرینی اجتماعی راهی برای برون رفت از بحران های اجتماعی

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IR