گزارش کنفرانس “کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی”

در ابتدای مراسم دبیرکل ایکریک آقای دکتر فاخری در خصوص نقش مشارکت زنان در روند توسعه صحبت کردند به بررسی موضوع همایش پرداختند.

آقای مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، دیگر سخنران بخش افتتاحیه مراسم بودند و تاکید داشتند زنان در صحنه کارآفرینی و همچنین سایر بخش‌های اقتصادی نقش محوری داشته و می‌توانند از طریق قدرت خلاقیت خود، گام‌های مؤثری در این راستا بردارند.

سومین سخنران مراسم، خانم دکتر مولاوردی بودند. ایشان بر چهره زنانه فقر تاکید و با ارائه آماری به مسئله شکاف درآمدی زنان و مردان اشاره کردند. همچنین فقرزدایی و توسعه از طریق توانمندسازی بانوان، افزایش حضور این افراد در تصمیم‌گیری‌ها، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای زنان و رفع اشکال تبعیض علیه زنان را مهم‌ترین اهداف و اولویت کاری خود برشمرند.

سخنران پایانی افتتاحیه ، آقای گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران بودند. وی با اشاره به همکاري خوب سازمان ملل و ايران به منظور کمک به فعاليت زنان تصريح کرد وضعيت زنان در ايران نسبت به منطقه مطلوب تر است و ايران برنامه هاي بسيار خوبي براي آموزش و بهداشت زنان اجرا کرده که مطلوب است. او افزود زنان ایرانی در این دو حوزه از بسیاری کشورها وضعیت بهتری دارند و عدد ورود آنان به دانشگاه‌ها بیشتر از مردان است اما آنان با چالش‌هایی برای ورود به بازار کار مواجه هستند و سازمان ملل متحد تلاش می‌کند با همکاری با دولت ایران بر فعالیت‌ بیشتر زنان ایرانی تمرکز کند. این برنامه در 3 پانل ادامه پیدا کرد.

پانل اول به مسائل اجتماعی، حقوقی و مدنی کارآفرینی زنان اختصاص یافت. اعضا پانل خانم دکتر نژادی (رئیس پانل و معاون معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده)، خانم صابر (مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی)، خانم صدیق (عضو انجمن زنان کارآفرین)، خانم ترس بصیر (کارشناس برنامه ریزی صندوق جمعیت سازمان ملل) و آقای قاسمی (سرپرست امور پژوهشهای حقوقی معاون حقوقی رئیس جمهور) بودند. در این بخش از برنامه اعضا پانل به بررسی برخی مسائل پیش روی زنان کارآفرین پرداختند. آقای قاسمی با تاکید بر نبود محدودیت قانونی در خصوص فعالیت زنان کشور به مشکلات دستگاه های اجرایی در نحوه اجرای قانون اشاره کرد. البته در این بخش به نقش تسهیلگری دولت در تبعیض مثبت به زنان کارآفرین و شاغل جهت افزایش نرخ مشارکت زنان تاکید شد.

پانل دوم به تجربیات سایر کشورها در کارآفرینی زنان پرداخت و اعضا پانل خانم سپهری (رئیس پانل و عضو انجمن زنان کارآفرین)، خانم اودلیسه نورهیم (سفیر نروژ در ایران)، خانم فرح تورل ( از انجمن زنان کارآفرین ترکیه)، خانم عزیزه انور (نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صنعتگران مالزی) و آقای جورج وینگارتنر (رایزن بازرگانی سفارت اتریش) بودند. در این پانل به بررسی تجارب حضور زنان در بازار کار و نیز سهم آن ها در کارآفرینی کشورهای مذکور پرداخته شد. نقش دولت در حمایت از زنان کارآفرین در این کشورها و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت آنها قابل تامل بوده است.

 

پانل سوم نیز به بررسی چالشها و زیرساخت های لازم کارآفرینی زنان پرداخت. اعضا این پانل نیز خانم فیروزه صابر (رئیس پانل و کارآفرین اجتماعی، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان)، خانم مقیمی (رئیس انجمن زنان بازرگان)، خانم خاوازی (مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین)، خانم نوری (شهردار زن)، خانم آراستی (عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران) بودند. در این پانل هر یک از اعضا به بیان تجارب خود ونیز چالش¬هایی که در مسیر با آن مواجه بودند پرداختند. همچنین در این بخش به بررسی شرایط زنان کارآفرین در کشورهای توسعه یافته و نیز زیرساخت¬های آموزشی موردنیاز برای دستیابی به تفکر کارآفرینانه در وطل دوران تحصیل و پس از آن پرداخته شد.

 

در پایان این مراسم از بانوان پیشکسوت در عرصه کارآفرینی تقدیر شد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR