٨ مارس برابر با ١٧ اسفند روز جهانی زن

١١٣ سال است كه ٨ مارس برابر با ١٧ اسفند روز جهانی زن در جهان بر گزار مي شود. در سال های آغازين بزرگداشت اين روز منحصر به چند كشور بود ،اما از سال ١٩٧٥ سازمان ملل اين روز را به رسميت شناخته و هر سال با شعار و مراسمی زنان جهان ان را جشن میگيرند يا برنامه هايی در راستای مطالبات خويش برپا می دارند.
شعار امسال سازمان ملل ” جهان برابر،جهان توانا ” است. برای تحقق ان بايد همه انسان ها همراه با يكديگر،بدون تبعيض و برابری جنسيتی در اين راه بكوشند.
ما هر كدام جزئی از كل هستيم، عملكرد ما،گفت و گو ها ،سلوك و ساختارهای ذهنی ما بر جامعه اطراف اثر گذار است.
پس بياييم همه دست در دست يكديگر، بدون تبعيض و تعصب برای بسط اگاهی و ايجاد تغيير به ويژه برای زنان تلاش كنيم.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR