هفته پژوهش مبارک باد

aaaaa123897
نقش پژوهش در توسعه پایدار همه جانبه برجسته و انکار ناپذیر است تا جایی که برخورداری از هسته های پژوهشی کارآمد نیروی محرکه در کارآمدی هر سطح از فعالیت هاست .
انجمن زنان کارآفرین در راستای رسالت خود در ارتباط با جامعه بانوان کشور و با توجه به اهمیت انتقال دانش ضمنی از کارآفرینان و صاحبان تجربه ، به دانش آموختگان و متقاضیان نیروی کار ، مهم ترین هدف پژوهشی خود را به این زمینه اختصاص داده است .
باور ما این است که توسعه تنها در سایه گفت وگو مبتنی بر دانش بین لایه های مختلف دولت ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی میسر است و این مهم تنها به کمک تقویت نهادها و هسته های پزوهشی میسر است . لزوم اتخاذ رویکرد پژوهشی وکمک به تقویت کرسی های نظریه پردازی در خصوص کارآفرینی زنان، سرمایه اجتماعی و شبکه های زنان ونقش آنها در تقویت کسب و کار و تاب آوری در تلاطمات محیط کسب وکار ، تدوین و احیای الگوهای مشارکتی کسب و کار زنان و توسعه وتقویت فرهنگ پیشرو کارآفرینی در صدر فعالیت های بسیار اساسی ست .

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR