“نقش نعاونی های زنان در توسعه فردی و‌اجتماعی آنان”

تعاونیهای زنان نقش انکارناپذیری در توسعه پایدار ایفا می‌کنند ولی آنچه که تعاونیهای زنان را متمایز می‌کند و به آنها نقش شفافتر و موثرتری در فرایند توسعه می‌دهد، ویژگیهای منحصر به فرد و خاص این گروه در اجتماع و خانواده است، ویژگی‌هایی که بخشی از آن منبعث از تفاوتهای بیولوژیک و بخشی ناشی از منزلت اجتماعی و فردی زنان است که آنها را به جایگاه ویژه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارتقا می‌دهد.
با توجه به روز تعاون در لایو‌ این‌ هفته انجمن زنان کارآفرین، موضوع “نقش نعاونی های زنان در توسعه فردی و‌اجتماعی آنان” با حضور خانم ها مریم‌کیوان از وزارت تعاون و‌ فرح جمالی رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی داروسازان پنجم شهریور به بحث گذاشته خواهد شد.
روز دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۸ با ما همراه باشید.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR