نخستین کنفرانس مدیریت کسب و کارهای خانوادگی برگزار شد

از جمله محورهای این کنفرانس می توان به بررسی چالش ها و مسایل کسب و کارهای خانوادگی ایران در مسیر ماندگاری توسعه، بررسی عوامل موفقیت و بررسی نمونه های از ایران و جهان، ارائه موارد کاربردی از چالش های بومی در ایران، کسب و کارهای خانوادگی در جهان و نظام جانشینی موفق در کسب و کارهای خانوادگی اشاره کرد.

در نخستین بخش این کنفرانس دکتر ابراهیم نژاد دبیر کنفرانس و سپس دکتر رحمان سرشت رییس هیات مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران به بررسی مسایل و چالش های کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی پرداختند و در پایان بخش اول کنفرانس دکتر صامعی به بررسی نظام جانشینی مناسب در کسب و کارها با ذکر چند نمونه پرداخت.

در بخش دوم پنل، با حضور سعید جابر انصاری از شرکت دژپاد، مهندس عرفانیان از گروه شرکت های فن گستر، خانم گرامی از گروه گلستان و شرکت های کیلا و ناصر پاشاپور از گروه تبلیغاتی DNA Union به بحث و گفتگو و انقال تجربیاتشان در کسب و کارهای خانوادگی پرداختند و ضمن بیان اینکه این کسب و کارها پایدارتر و امن تر هستند اظهار داشتند از عوامل موفقیت های کسب و کارشان خانوادگی بودن آنها نیز بوده است.

بخش سوم کنفرانس دکتر ابراهیم نژاد که به بررسی چالش ها و فرصت های این نوع کسب و کارها پرداختن و سپس ویدئو کنفرانس پروفسور جان دیویس ضمن بررسی مبانی ضعف ها و قدرت های این مشاغل در جهان، کسب و کارهای خانوادگی را یک فرصت پایدار که هرگز گسسته نخواهد شد یاد کرد که حساسیت آنها را در فروپاشی این کسب و کارها در انتقال از نسل اول به نسل دوم و یا از نسل دوم به سوم بیان کرد و راهکار آن را ایجاد انگیزه، ایجاد اهداف جدید و همسو با خواسته های آنان را راهکار کم شدن این خطرات پیشنهاد کرد.

پنل آخر با حضور اعضای انجمن ملی زنان کارآفرین؛ مریم خاوازای مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین و مدیر عامل آدران رایانه، شیرین پارسی مدیرعامل نوکشت شالیکاران خزر و از هیات موسس انجمن زنان کارآفرین، بنفشه صدیق مدیرعامل شرکت صنعتی شیگال، فرحناز مرادی مدیرعامل شماران سیستم و مرجان هوشیار مدیرعامل نگین تجارت فردوس ضمن بیان تجربیاتشان در کسب و کارهای خود و تاثیرات خانواده در چالش ها و فرصت های کسب و کارهای خود پرداختند و این پنل با پرسش و پاسخ و نمایش یک ویدئو از موفقیت ها و مشکلات کارآفرینان زن به پایان رسید.

گفتنی است کنفرانس کسب و کارهای خانوادگی با تقدیر و تشکر در کارآفرینان و سخنرانان عصر پنجشنبه دوازدهم شهریور ماه خاتمه یافت.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR