مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل

انجمن زنان کارآفرین در نظر دارد در لایو تاریخ ۳ آبان ماه ساعت ۱۸
با حضور خانم ها زهرا نقوی عضو روابط عمومی انجمن ، مرسده نادری عضو انجمن زنان کارآفرین و مرضیه محمودی احرار کارشناس روابط بین الملل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بمناسبت روز جهانی سازمان ملل به موضوع مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل بپردازد .

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR