مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین در تاریخ 96/3/10 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

* در بخش اول گزارشات فعالیت انجمن ملی شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط سرکار خانم رحمتی مدیرعامل انجمن، گزارش کمیته مشاوره توسط سرکار خانم یارعلی و گزارش کمیته پژوهش توسط سرکار خانم رهایی ارائه گردید. گزارش كميته مشترك عضويت دو انجمن و در انتها گزارشات مالی توسط خزانه دار انجمن سرکار خانم مهدیون ارائه و به تصویب حاضرین در مجمع رسید.

* در بخش دوم جلسه موارد زیر بررسی و مصوب گردید:

1- روزنامه جهان اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار انجمن ملی زنان کارآفرین انتخاب شد.

2- افزایش حق عضویت سال 96 از 1.200.000 ریال به 2.000.000 ریال تصویب گردید.

3- بازرسین اصلی و علی البدل انجمن بشرح ذیل انتخاب شدند:

خانم ماه منیر حقیقی طلب بعنوان بازرس اصلی
خانم شادی صدقی نژاد بعنوان بازرس علی البدلmajmaa3

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR