طرح برابری جنسیتی ویو

 

گام‌های اجرایی عبارتند از :

 

 شناسایی حوزه‌های مشکل(Identification of Possible Problem Areas)

 شناسایی زمینه‌های تبعیض(Identification of Possible Discriminations)

 تعیین وضعیت موجود تبعیض‌ها(Identification of current situation of the Discriminations)

 شناسایی قوانین و مقررات مرتبط موجود(Identification of the related National laws and legislations)

 شناسایی مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط(Identification of the related International Conventions and Recommendations)

 تحلیل ابعاد جنسیتی بازار کار(Analyzing gender dimensions of the world of work)

 ارایه راه‌کارهایی برای فرصت‌های برابر شغلی(Some Solutions to Equal Opportunities in wok)

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR