نمایشگاه زنان و تولید ملی و گسترش آن در سطح کشور

چهاردهمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان” زنان کارآفرین، زندگی و کار

آهنگ رشد کارآفرینی زنان در ایران نشست تخصصی با موضوع زنان در محیط کسب و کار درسال ۲۰۱۸

نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین

کارگاه تاب

مقاله برگزیده

گفتگو

مبحث اول


از یکدیگر می آموزیم

و موانع پیش رویمان را
با کمک هم ، رفع می کنیم

آموزش مجازی

برای بهره‌مندی از توانایی یکدیگر ، ما زمینه های برگزاری دوره های آموزشی را بشکل آنلاین ، برای اعضاء فراهم می کنیم …


آخرین دوره ها

۱۴

دوره همایش کارآفرینی

[user_count]

عضو رسمی

۱۴

سال فعالیت مستمر

توانمندی ها

کمیته ها

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند


اطلاعات بیشتر

کارگروه ها

در حال بروزرسانی …


اطلاعات بیشتر

ما همواره گرد هم جمع می شویم تا بیاموزیم

زیرا دانش ما را قدرتمندتر می سازد

قصه ها

هر یک از اعضاء برای رسیدن به موفقیت داستانی منحصربفرد و پیچیده داشته‌اند ، ما در مناسبت های مختلف در کنار هم به این قصه ها گوش می دهیم و می آموزیم ، تا بتوانیم قصه‎ ی موفقیت فرزندانمان را شکل دهیم …


اطلاعات بیشتر

ارتباطات

دوستی ها و ارتباطات موثر در جهت پیشبرد منافع یکدیگر ، یک پشتوانه ی گرانبهاست که در طی سالیان فعالیتمان در انجمن ملی از آن بهره مند شدیم ، ما می کوشیم تا با کمک یکدیگر موانع و مشکلات کارآفرینی زنان را در سطح بین المللی برطرف سازیم …


اطلاعات بیشتر

نمایندگی و شعب

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند


اطلاعات بیشتر

fa_IR