سومین نشست کارگروه تعاون و کارآفرینی

در این جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی همایش کارآفرینی ستاد ساماندهی سمنهای شهر تهران،  تدوین شد که شامل کمیته های  روابط عمومی، تشریفات، ثبت نام مدعوین، تدارکات و پشتیبانی، تبلیغات، نشر و علمی- پژوهشی می باشد.

 در این جلسه مقرر گردید سند چشم انداز کارگروه کارآفرینی در جلسه آینده تدوین و ارائه گردد.

 در پایان جلسه آقای روزبهانی و سرکار خانم راستگو(رئیس ستاد شورای سمنها و جانشین آقای طلایی) از جلسه دیداری داشته و از حضور اعضاء در جلسه تشکر و قدردانی نمودند.

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR