سمينار فرصتها و چالشهاي نوسانات اقتصادي در فرآيند كسب و كار و كارآفريني زنان

روز دوشنبه ١٥مرداد ماه ١٣٩٧در محل سالن كنفرانس ميلاد نمايشگاه بين المللي با حضور دكتر كنعاني برگزار گرديد .در اين سمينار به موضوعاتي در خصوص چالشها و فرصتهاي اقتصادي در سالهاي آتي پرداخته شد. همچنين تحليل نوسانات ارز و طلا و ارائه راهكارهايي براي بيرون رفت از بحران اقتصادي و پيش بيني براي مسير كارآفريني هاي جديد از مواردي بود كه مطرح گرديد.
پايان جلسه هم به پرسش و پاسخ شركت كنندگان اختصاص داده شد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR