سلسله نشست های تخصصی

هدف این نشست ایجاد تعامل بین صاحبنظران توسعه روستایی در امور زنان ، زنان کارآفرین و فعالان حوزه روستا و جوانان علاقمند به مباحث کارآفرینی بود . در ابتدا خانم دکتر زهرا رهایی به لزوم توجه به کارآفرینی در توسعه روستایی پرداختند. ایشان از ریسک پذیری بالا ، پتانسیل قابل توجه در زمینه نوآوری و لزوم توجه به اشتغالزایی وفقر زدایی در روستاها را بستر مناسبی برای توسعه وترویج کارآفرینی روستایی دانستند.
در این راستا زنان به عنوان عامل توسعه کار آفرینی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند .با این توجه به ویژگی های خاص روستا که آن را از شهر متمایز می کند و هویت زنان روستایی ، الگویی که بتوان بر اساس آن فرصت های موجود را تشخیص ، ارزیابی و بهره برداری کرد بسیار مهم و حیاتی است . نادیده انگاشتن این موضوع بروز و ظهور الگوهایی را موجب می شود که یابه انجام نمی رسند و یا فراگیر نخواهند شد. اینجاست که ضرورت بازخوانی مجدد الگوهای سنتی موفق در حوزه روستایی باهدف بازتولید و ترویجشان و بهره گیری از پتانسیل آن ها در ارایه الگوهای نوین بیش از پیش نمایان می شود.
الگوی سنتی تعاونی زنان ” واره ” ازجمله این هاست . در ادامه سخنران به استناد یافته های پژوهش دکتر مزتضی فرهادی[1] به معرفی جامع این الگو پرداخت . شاخص های مختلف واره از قبیل وجود ضرورت ، خاستگاه فرهنگی ، ساز وکارهای استاندارد کردن فعالیت ها ، شیوه مدیریت وسازماندهی و رمز فراگیری وپایداری این الگو در طول تاریخ مورد بررسی قرار گرفت .
دیگر در ادامه خانم آنا علی یاری فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی و خانم شیرین پارسی کارآفرین حوزه کشاورزی وشرکت کنندگان به ارایه نقطه نظرات خود در این خصوص از جمله عدم توجه به فلسفه کل نگری ایرانیان در طراحی الگوهای توسعه ای ، وجود شکاف بین الگوهای نوین وسنتی وتقویت روحیه خودباوری در زنان روستایی پرداختند.
یادآور می شود این برنامه در ادامه جلسات نقد کتاب انجمن و با هدف ترویج تشکل کارآفرینی و معرفی الگوی سنتی تعاونی های اقتصادی زنان برگزار شد و انجمن بنا دارد با انجام نشست ها و برنامه های مشابه به تحقق این هدف مدد رساند.

[1]اشاره به کتاب “واره “درامدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون ، نشر

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR