زنان روستایی ، توسعه کارآفرینی ونهادهای مدنی

📌روز روستا و‌عشایر مبارک 📌انجمن زنان کارآفرین در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی زنان و در آستانه روز روستا، به نقش تشکل‌ها برتوان افزایی زنان روستایی درجهت توسعه کارآفرینی وایجاد کسب وکار می‌پردازد . 📌كار زنان روستایی كه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خانواده از مدیریت کارهای خانگی تا کمک به معیشت خانواده را شامل می شود ، به درستی در آمارها منعکس نشده و بسیاری از فرصتهای مشارکت در مدیریت روستا و ظهور توانایی هایشان نادیده انگاشته می‌شود. 📌هدف این میزگرد انتقال تجربه زیسته فعالان این حوزه درخصوص چرایی و چگونگی اثر بخشی تشکل‌ها در توان افزایی زنان روستایی ست. داده‌های این نشست می‌تواند برای کلیه افراد علاقمند به موضوع کسب وکار روستایی ، مجریان پروژه‌های روستایی ، پژوهشگران وسیاستگذاران توسعه روستایی و نهادهای مدنی فعال در زمینه کارآفرینی و کسب وکار روستایی مفید باشد .

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR