روز ششم مرداد روز کارآفرینی

کارآفرینی چیست دانی ای جناب ….. خلق ایده کشف فرصتهای ناب

پا نهادن در مسیری پیچ پیچ ….. ساختن،جستن،پدید از قعر هیچ

هضم ابهام و تحمل داشتن ….. در بیابان عدم بذر امیدی کاشتن

گفت استادی به گوشم این چنین ….. فکر نو است و سرمایه قرین

تا نباشد همت از کارآفرین ….. درهم و دینار ماند بر زمین

بشنو تعریف من از کارآفرین ….. جلوه ای از ذات خلاق مبین

او بدیع و او علیم و اوحق است ….. فعل ما رنگی زنور حق است

محمد ابراهیمی(ایده)

 

 روز ششم مرداد روز کارآفرینی بر شما کارآفرینان محترم مبارک باد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR