روز جهانی حریم خصوصی داده

 

یادداشتی به قلم سوگل افشاری

به مناسبت 28 ژانویه 8 بهمن

روز جهانی حریم خصوصی داده

کاری از انجمن زنان کارآفرین

 

 

هویت به آنچه که هستم اشاره دارد. با پیشی گرفتن از خود بیولوژیکی ما، ویژگیهایی که دیگران به ما یا ما به خودمان نسبت میدهیم را در خود جای میدهد. چیستی هویت به عوامل زیادی بستگی دارد. مانند اینکه چگونه خودمان را در زندگی روزمره نشان میدهیم، به مکان و جغرافیای زندگی ما وابسته است و اینکه چه نقشهایی در زندگی ایفا میکنیم. همچنین هویت ممکن است در طول زمان نیز دستخوش تغییر شود و در دنیای امروز با پیشرفت هر روزه دانش و تکنولوژی روند این تغییرات نیز سرعت گرفته است.

هویت مدرن، ارزشمند، چند کارکردی و پیچیده است. میتوان گفت امروزه ما معمولاً مجبور به مدیریت نسخه‌های متعددی از خود هستیم که در بستر دیجیتالی قابل مشاهده هستند و به طور گسترده در فضای آفلاین و آنلاین توزیع شده‌اند. با این حال، هویت مبتنی بر فناوری، ما را به سمت بحران سوق میدهد. دسترسی به جزئیات شخصی هر روزه در حال رشد بوده و ترس از سوء استفاده از هویت را تشدید میکند. آیا اطلاعات ما به سرقت خواهد رفت؟ چه کسی آن را کنترل میکند؟ آیا دیگران بدون اطلاع یا رضایت ما هویت ما را برای استنتاج دادههای جدید درباره ما جمعآوری یا تجزیه و تحلیل میکنند؟ اینها برخی از سوالاتیپیرامون این گونه از ترسها است که در کنار چالش‌های جدید خود را در حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی نشان می‌دهند.همانطور که نگرانی‌ها در مورد نقض گسترده داده‌های آنلاینکاربران آشکار می‌شوند، معمای پیش روی دولت‌ها در مورد چگونگی محافظت از منافع افراد در فضای مجازی و در عین حال ایجاد تعادل عادلانه با منافع عمومی را برجسته میشود. برخی از این مشکلات را میتوان به عنوان بخشی از پروژه بینارشتهای فراهویت تلقی کرده و پیوندهای فی ما بین هویت فضای مجازی و دنیای واقعی را مورد توجه قرار داد. با بررسی رابطه بین هویت افراد و دیجیتالی شدن میتوان نتیجه گرفت که مدلهای سنتی حفاظت از هویت نیاز به به روزرسانی روشهای جدید تفکر دارد. این دسته از نسبت به خطراتی که هویت ما در فضای مجازی را تهدید میکنند حساس هستند و در نتیجه ما را در مسیر حفظ امنیت هویت کاربران در فضای مجازی چند گام به جلو خواهد برد.