دیگر اخبار نخوانید!

معرفی کتاب
دیگر اخبار نخوانید!
کاری از کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و گروه وینش
تشکر ویژه از سرکار خانم آنی خاچیکیان عضو محترم انجمن زنان کارآفرین
#انجمنزنانکارآفرین #کمیتهپژوهشانجمنزنانکارآفرین #هفتهپژوهشو_فناوری
https://www.instagram.com/tv/CXjHVfngJQ6/?utm_medium=share_sheet

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR