دومین سمینار آموزشی طرح توانمندسازی زنان

در دومین سمینار مربوط به طرح توانمندسازی زنان قلعه حسن خان با موضوع روابط افراد خانواده با یکدیگر که با طرح پرسش هایی آغاز شد به تعریف رفتارهای مخرب و اینکه چگونه قوانین روابط بین افراد را تعیین میکند و چگونگه می توان با رفتارهای مخرب مقابله کرد،پرداخته شد.در نهایت با قبول آگاهانه سهم افراد در روابط فیمابین برای یک هفته هر روز 15 دقیقه تمرین مقابله با رفتارهای مخرب اراءه داده شد تا شرکت کنندگان گزارشی از نتیجه این تمرین را در جلسه بعد مطرح کنند. این برنامه با توجه و دقت و مشارکت همه مخاطبین همراه بود و تعداد شرکت کنندگان و مشارکت آنان خیلی بیشتر از جلسه قبل بود. لازم به ذکر است طرح توانمندسازی زنان این منطقه پس از 4 نشست عمومی در قالب کارگاه های آموزشی ادامه خواهد یافت.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR