توسعه حضور اجتماعی زنان از طریق نهادهای مدنی

              عوامل متعددی در شکل گیری، بقا و پایداری تشکل های مردمی تأثیرگذار هستند اما درمجموع سه پارامتر در این فرایند نقش حیاتی دارند.

 

·         خودانگیختگی در شکل گیری: ازجمله عوامل ثبات در نهادهای مدنی انگیزه مندی، خودجوشی و دغدغه دار بودن تیم تشکیل دهنده و در ادامه اعضای آن نهاد است. در این حالت است که عزم تحقق آرمان های آن نهاد، درونی خواهد شد و آسیب پذیری را، حتی در شرایط سخت و دشوار اجتماعی به حداقل می رساند. این عامل در جامعه زنان که نیاز بیشتر به تقویت خودباوری و خودانگیختگی های اجتماعی دارند بس حائز اهمیت است.

 

·         توسعه حرفه ای در مسیر: پویایی و توفیق هر نهاد به میزان توسعه فردی اعضا و توسعه سازمانی وابسته است. توسعه حرفه ای برای نهاد هویت ساز است و برای هم فرد و هم سازمان بالندگی می آورد. هر نهاد در مسیر بقای خود معدلی را در جامعه به ثبت می رساند و البته در مراحل مختلف فرایند توسعه این معدل دستخوش تغییر نیز خواهد شد. نزدیک شدن هر عضو به این معدل در درون هر نهاد و تلاش برای برتری نسبت به آن موقعیتی را برای آن نهاد فراهم خواهد ساخت تا در مسیر برترین حرکت کند. این فضا کمک خواهد کرد تا مفهوم توان افزائی در عمل شکل گیرد. تمرینی برای توسعه جمعی و همگرایی زنان درجهت اهداف و نیازهای خود خواهد بود. به طور طبیعی به میزان برخورداری از توانایی های حرفه ای و آن هم به صورت گروهی، قدرت درک و دریافت مطالبات اجتماعی تحقق عینی پیدا خواهد کرد.

 

·         تأثیرگذاری اجتماعی اهداف و فعالیت ها: اثربخشی اهداف و عملکرد هر نهاد مدنی موقعیت تثبیت کننده تری را برای آن نهاد در سطح جامعه فراهم خواهد کرد. چرا که نتایج و خروجی برای همگان ملموس و محسوس خواهد بود. این عامل سبب خواهد شد تا اعضای درون آن نهاد به شناخت بیشتری از نیازها و مطالبات مشترک دست یابند و به تدریج در شکل گیری شبکه های اجتماعی نقش موثر داشته باشند. نهادهایی که در مفهوم سازی نیازهای اجتماعی و ترویج و تأمین خدمات اجتماعی پیشتاز و پیشگام بوده اند.

 

بررسی تجارب نهادهایی که این مسیر را علیرغم سختی های راه طی کرده اند فرصتی را پیش روی جامعه زنان قرار می دهد تا از طریق نهادهای مدنی توسعه حضور اجتماعی خود را محقق سازند. انجمن زنان کارآفرین با برخورداری از حدود 9 سال تجربه تا حدودی توانسته است این سه عنصر را درخود تقویت کند. هرچند که هنوز گام های دیگری را باید طی کند، اما در مشاهده عملکرد آن می توان به مشخصه های زیر دست یافت:

 

·         شکل گیری براساس نیاز و ضرورت  با هدف توان افزائی خود و ترویج تفکر کارآفرینی درمیان دختران بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی

 

·         کشف و شناخت استعدادها در درون و نیز بیرون از دایره انجمن و انتقال تجارب به نسل جوان

 

·         توسعه مفهوم کارآفرینی زنان در جامعه از طریق الگوسازی

 

·         کمک به شکل گیری شبکه زنان کارآفرین

 

·         کمک به تثبیت موضوع کارآفرینی و کسب و کار زنان در نهادهای سیاست گزار علیرغم در اولویت نبودن موضوع اشتغال زنان در نگاه و باور آنان

 

بی شک تلاش وسیع تری برای تعمیق این آثار از سوی انجمن لازم است اما تجربه ای است که در نوع خود آموزه های مفیدی برای جامعه زنان دربردارد.

 

                                                                              فیروزه صابر

                                                            مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IR