ترویج کارآفرینی اجتماعی ومعرفی مستند بنیانگذار محک

در آخرین لایو سال 1399 از مجموعه لایوهای انجمن زنان کارآفرین ، روز دوشنبه 25 اسفند، خانم سعیده قدس بنیان گذار محک و آقای محسن عبدالوهاب فیلمساز، در مورد کارآفرینی اجتماعی و‌نقش هنر در ترویج آن صحبت کردند. در این گفت و گو به چگونگی ساخت فیلم بنیان گذار محک؛ توسط آقای عبدالوهاب در مجموعه کارستان پرداخته شد. و‌ در پاسخ به پرسش زهرا عمرانی، سرپرست شورای پژوهش مجموعه مستندهای کارستان، آقای عبدالوهاب در خصوص معنای کارآفرینی اجتماعی و تجربه اش در فرایند ساخت مستند بنیان گذار محک و‌نقش تأثیرگرار سعیده قدس سخن گفت.
در بخش دوم گفت و گو، زهرا عمرانی از خانم قدس در خصوص علل و عوامل موفقیت محک به عنوان یک کسب و کار اجتماعی و فرصت های موجود در زمینه کارآفرینی اجتماعی پرسید.
ایشان کارآفرینی اجتماعی را تلاشی برای رفع مسائل و معضلات اجتماعی دانست و گفت در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای معرفی صنایع دستی زنان ایران به دنیا وجود دارد و هر کسی در این زمینه فعالیت کند وارد یک بازی برد برد شده است.
وی همچنین انگیزه خود کارآفرین اجتماعی برای رفع مشکلات و مصائب اجتماعی شناسایی شده و‌ نیز اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه دانسته وابستگی به دولت را آسیبی بزرگ در این زمینه بیان کرد.
https://t.me/womanngo

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR