بیانیه یازدهمین همایش انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرین با هدف کمک به ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و کسب و کارهای جدید در حوزه گردشگری، یازدهمین همایش خود را در شهرستان بم برگزار می کند. دیاری که موسسین انجمن در اوان شکل گیری، برای تحکیم دوستی خود، همراه با همدردی با مردمان آسیب دیده در زلزله، آن را انتخاب کردند و اینک با تقارن دهمین سال حیات انجمن در این مکان دانستیم و دانستند که نهاد مدنی علیرغم فراز و نشیب های پیرامونی می تواند نقش و هویت اجتماعی خود را ازجمله کمک به جریان سازی کارآفرینی زنان در ایران تثبیت کند.

در این مسیر و در راستای تحقق اهداف همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری، ضمن قدردانی از سازمان­ها  و نهادهای پشتیبان خود بویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان عمران کرمان، اتاق بازرگانی کرمان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی بم، هواپیمایی ماهان و مدیریت ارگ جدید، فرمانداری بم، شورای شهر بم و استانداری کرمان براین باوریم که:
1-در شرایط اقتصادی پرچالش کنونی به ویژه متأثر از کاهش قیمت نفت، موضوع گردشگری که سومین موضوع درآمدزا در سطح جهانی است، فرصت مغتنمی برای ترویج کارآفرینی در این حوزه است.

2-آگاهی نسبت به چالش های پیش رو در حوزه گردشگری بویژه یکپارچگی در اندیشه و عمل اجتماعی و اقتصادی درمیان عناصر و دستگاه های متولی و ذیربط، نیازی اساسی است که نبود آن در جامعه زنان آسیب جدی تر را همراه خواهد داشت. به همین دلیل باید به جدّ بدان پرداخت، دراینصورت است که می توان به زیرساخت ها پرداخت.

3-گردشگری حوزه ای است که در درون خود رشته های متعددی را بارور می سازد. فرصت ویژه ای است که جامعه زنان می توانند فعالیت های کارآفرینانه و کسب و کارهای نو ایجاد کنند. پیشنهاد می شود معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همراه با کمک های فکری و اجرایی نهادهای مدنی بویژه اتاق بازرگانی، مفاد توسعه ای این حوزه را در برنامه ششم تدوین و لحاظ کنند.

4-توسعه پایدار روستا بویژه روستاهای با پتانسیل گردشگری می تواند بر محور گردشگری متمرکز باشد. بخش خصوصی و نهادهای مدنی همراه با پشتیبانی دستگاه های دولتی ذیربط، نقش موثری در این راستا دارند. زنان روستایی مهم ترین عامل شکل گیری و توسعه این مهم هستند.

5-رسانه ملی در ترویج فرهنگ گردشگری در ایران هنوز سهم موثری ایفا نکرده است. مستندسازی تجارب الگوهای موفق، کمک به طرح چالش ها و فرصت های موجود در حوزه گردشگری در ایران و نیز انتقال تجارب موجود جهانی، نقشی محوری است که برعهده رسانه ملی است. پیشنهاد می شود دانشکده های گردشگری و بویژه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با استفاده از دستآوردهای نهادهای مدنی و بخش خصوصی به این مهم بپردازند.

6-براین باوریم که گردشگری نه صرف تفریح و سرگرمی که بعنوان مقوله ای اقتصادی و کمک به توسعه ملی مطرح است. زنان در این مسیر نقش اساسی دارند.

7-انجمن زنان کارآفرین آمادگی خود را برای هرگونه همفکری و همکاری با دستگاه های متولی بویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ترویج و توسعه کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری و الگوسازی زنان کارآفرین در این حوزه اعلام می دارد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR